Naujienos ir publikacijos

Pasirinkti
Visos grupės Publikacijos Naujienos Apžvalgos
Apžvalgos

2018 m. sausio 7 d. – sausio 11 d.

11.01.2019
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 6 bylas.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 31 d. – 2019 m. sausio 04 d.

04.01.2019
Sprendžiant, ar nustatant techninės specifikacijos sąlygas nebuvo pažeistos tiekėjo teisės, turi būti įvertinta, ar techninės specifikacijos reikalavimai nebuvo pritaikyti konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui, ar itin išsamūs techninės specifikacijos reikalavimai (nebūtinai pritaikyti vienam tiekėjui, tačiau dėl savo detalumo reikšmingai apribojantys tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime) buvo būtini norint pasiekti pirkimu siekiamus tikslus.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 24 d. – gruodžio 28 d.

28.12.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 17 d. – 2018 m. gruodžio 21 d.

21.12.2018
Elektroninių pinigų įstaiga, padėdama klientų lėšas į indėlius, veikia ne kaip investuotojas, siekiantis finansinės grąžos ar naudos, o tokiu būdu siekiama apsaugoti klientų lėšas. Nustačius, jog neatskleistas veikimo patikėjimo teise faktas, nėra pagrindo laikyti elektroninių pinigų įstaigos klientų indėlininkais, net tuo atveju, kai įrodoma, kad indėlis priklauso įstaigos klientams.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 10 d. – gruodžio 14 d.

14.12.2018
Kreditorių reikalavimai, kurie patvirtinti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu arba įsigaliojusiu kitos institucijos vykdytinu sprendimu, turi būti įtraukiami į restruktūrizavimo planą be kreditoriaus specialaus pareiškimo.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 3 d. – gruodžio 7 d.

07.12.2018
Vien aplinkybė, kad skolos perkėlimo sutartyje nėra nurodytas atlyginimas už perimtą skolinį įsipareigojimą, negali būti pripažįstama pakankamu įrodymu, patvirtinančiu, kad sutikimą davusiai kreditorei tikrai buvo žinoma apie tai, jog sutartis yra neatlygintinė, tuo labiau kad ji prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams.
Apžvalgos

2018 m. lapkričio 26 d. – lapkričio 30 d.

30.11.2018
Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose netaikomas, kai įsiteisėjusia teismo nutartimi bankrotas pripažįstamas tyčiniu.
Apžvalgos

2018 m. lapkričio 19 d. – lapkričio 23 d.

23.11.2018
Juridinio asmens vadovo atšaukimas yra juridinę reikšmę turintis faktas, sudarantis pagrindą darbo sutarčiai pasibaigti, kitaip tariant, civilinių santykių su juridiniu asmeniu pabaiga (vadovo atšaukimas) lemia darbo santykių pabaigą
Apžvalgos

2018 m. lapkričio 12 d. – lapkričio 16 d.

16.11.2018
Pagal valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos profesinės sąjungos steigimo dokumentus įsteigti profesinės sąjungos padaliniai negali būti laikomi darbdavio lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis.
Apžvalgos

2018 m. lapkričio 05 d. – lapkričio 09 d.

09.11.2018
Skolininko (įkaito davėjo) skolos įkaito gavėjui (bankui) padengiant garantiją turi būti dengiamos iš finansinio užtikrinimo lėšų, nepaisant įkaito gavėjo (banko) bankroto, jeigu sutartyje nėra aptarta kita išieškojimo nukreipimo tvarka.
Naujienos

Tarptautinis teisės žinynas „IFLR 1000“ pripažino Dominas LEVIN pirmaujančia advokatų kontora bankų ir finansų bei įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės srityse

08.11.2018
Dominas LEVIN buvo įvertinta ir nominuota tarptautinio teisės žinyno „IFLR1000“ tarp septynių geriausių bankų ir finansų, taip pat įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės srityse. Vadovaujantis partneris Gediminas Dominas vertinamas kaip labai stiprus minėtų teisės sričių specialistas.
Apžvalgos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

02.11.2018
Pas darbdavį nusistovėjusi  konkrečiu atveju šalims sutariant dėl darbuotojui suteiktinų kasmetinių atostogų tvarka nepaneigia darbuotojo teisės į atostogas pagal iš anksto šalių sudarytą kasmetinių atostogų grafiką ir negali reikšti šios teisės atsiradimo papildomų sąlygų nustatymo.
Apžvalgos

2018 m. spalio 22 d. – spalio 26 d.

26.10.2018
Tiek darbo ginčų komisija, tiek ir teismas, neturi teisės ginčą laimėjusiai šaliai priteisti šios darbo ginčų komisijoje patirtų išlaidų atlyginimo.
Apžvalgos

2018 m. spalio 15 d. – spalio 19 d.

19.10.2018
Viešajame pirkime dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų prekių, paslaugų ar darbų kaina, nėra laikoma konfidencialia informacija tačiau šią bendrą kainą sudarančios kainos, paslaugas teikiančių asmenų darbo užmokestis, transportavimo, paruošimo ir panašios tiekėjo patiriamos išlaidos, tiekėjui tai nurodžius savo pasiūlyme, laikytinos konfidencialia tiekėjo pasiūlymo dalimi.
Apžvalgos

2018 m. spalio 8 d. –  spalio 12 d

12.10.2018
Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą
Apžvalgos

2018 m. spalio 1 d. – spalio 5 d.

05.10.2018
Vekselio, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, netekimas galios dėl juo užtikrintos prievolės neatsiradimo arba jos pasibaigimo, reiškia, kad nėra ir vekselį išdavusio asmens prievolės pagal jį.
Apžvalgos

2018 m. rugsėjo 24 d. – rugsėjo 28 d.

28.09.2018
Prašymas taikyti garantijas pagal 1958 m. Niujorko konvencijos dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo VI straipsnį iš esmės turėtų būti prilyginamas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pareiškimui byloje, ir tokie prašymai neturėtų būti sprendžiami byloje kaip du atskiri savarankiški prašymai.
Apžvalgos

2018 m. rugsėjo 17 d. – rugsėjo 21 d.

21.09.2018
Viešojo pirkimo konkurse perkančiosios organizacijos pageidaujama specifinė perkamo objekto paskirtis, nurodant konkrečius kriterijus ir požymius, turi būti nurodyta konkurso sąlygose, o to nepadariusi perkančioji organizacija netenka teisės konkurso sąlygose neįtvirtintus reikalavimus taikyti vertindama tiekėjų pasiūlymus.
Naujienos

Naujas advokatų kontorų aljansas LEVIN suvienija jėgas Baltijos šalyse

21.09.2018
Advokatų kontoros Glikman Alvin (Talinas), Kronbergs Čukste Derling (Ryga) ir Dominas Derling (Vilnius) sukūrė naują advokatų kontorų aljansą LEVIN.
Apžvalgos

2018 m. rugsėjo 10 d. – rugsėjo 14 d.

14.09.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Naujienos

Advokatų kontora " DOMINAS DERLING" Klaipėdoje ves advokatūros seminarą

12.09.2018
Advokatų kontoros" DIMINAS DERLING" partneris Gediminas Dominas 2018 m. rugsėjo mėn. 25 dieną Klaipėdoje ves advokatūros seminarą tema „Arbitražo proceso praktiniai aspektai“.
Apžvalgos

2018 m. rugsėjo 03 d. – rugsėjo 07 d.

07.09.2018
Įmonės kreditoriai neturi galimybės daryti įtaką restruktūrizavimo bylos procesui tol, kol kreditorių susirinkimui nėra pateikiamas restruktūrizavimo planas. Kreditorių susirinkime restruktūrizavimo planui nepritarus, restruktūrizavimo administratorius neturi teisės jį teikti teismui tvirtinti.
Apžvalgos

2018 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 31 d.

31.08.2018
Bylą nagrinėjantis teismas, negali ex officio nuspręsti, kuria sistema – indėlių garantijų, ar investuotojų kompensavimo, gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai, nes tai sprendžia pats skolinių reikalavimų turėtojas. Skolinių reikalavimų turėtojai negali naudotis dviguba kompensacija.
Publikacijos

DOMINAS DERLING parengė „Tarptautinės vertybinių popierių teisės ir rinkos teisinio reguliavimo“ žinyno Lietuvos skyrių

27.08.2018
Advokatų kontoros „DOMINAS DERLING“ kapitalo rinkų grupės teisininkai (Gediminas Dominas ir Naglis Mėlinis) parengė „Tarptautinės vertybinių popierių teisės ir rinkos teisinio reguliavimo“ („International Securities Law and Regulation“) žinyno (Antras leidimas) Lietuvos skyrių. Leidinio redaktorius - prof. Dennis Campbell, Tarptautinių teisės studijų centro direktorius.
Apžvalgos

2018 m. rugpjūčio 20 d. – rugpjūčio 24 d.

24.08.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 1 bylą
Apžvalgos

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 17 d.

17.08.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 1 bylą:
Apžvalgos

2018 m. rugpjūčio 6 d. – rugpjūčio 10 d.

10.08.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Apžvalgos

2018 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 3 d.

03.08.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Apžvalgos

2018 m. liepos 09 d. – liepos 13 d.

13.07.2018
Bylą nagrinėjantis teismas, negali pats nuspręsti, kuria sistema – indėlių garantijų, ar investuotojų kompensavimo, gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai, nes tai sprendžia pats skolinių reikalavimų turėtojas. Skolinių reikalavimų turėtojai negali naudotis dviguba kompensacija.
Apžvalgos

2018 m. liepos 2 d. – liepos 6 d.

06.07.2018
Restruktūrizavimo administratorius neturi teisės restruktūrizuojamos įmonės vardu ginčyti tokios įmonės iki restruktūrizavimo bylos jai iškėlimo sudarytus sandorius.
Apžvalgos

2018 m. birželio 25 d. – birželio 29 d.

29.06.2018
ĮPVĮ nustatyta tvarka gauto vykdomojo įrašo nepateikus vykdyti kyla tokie patys padariniai kaip ir laiku nepateikus vekselio apmokėti ar nepranešus apie jo neapmokėjimą – asmuo netenka galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimą ne teismo tvarka, tačiau tai savaime nereiškia, kad baigėsi vekselyje nurodyta mokėjimo prievolė, dėl kurios įvykdymo vekselio gavėjas gali reikšti reikalavimą teisme.
Naujienos

„DOMINAS DERLING“ stiprina komandą nekilnojamo turto teisės srityje

27.06.2018
Prie „DOMINAS DERLING“ prisijungė teisininkas Mindaugas Černiauskas.
Apžvalgos

2018 m. birželio 18 d. – birželio 22 d.

22.06.2018
Actio Pauliana pareiškęs kreditorius neįgyja pirmumo teisės prieš kitus kreditorius tenkinti savo reikalavimą iš actio Pauliana pagrindu skolininkui sugrąžinto turto.
Naujienos

"DOMINAS DERLING“ apdovanojo geriausius teisės studentų magistro darbus

21.06.2018
Iškilmingos šventės Šv. Jonų bažnyčioje metu kaip ir kiekvienais metais įteikti magistro diplomai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentams.
Apžvalgos

2018 m. birželio 11 d. – birželio 15 d.

15.06.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 13 bylų
Naujienos

Tarptautinis teisės žinynas „Legal 500“ įvertino DOMINAS DERLING tarp pirmaujančių advokatų kontorų Lietuvoje

13.04.2018
DOMINAS DERLING buvo įvertinta ir nominuota tarptautinio teisės žinyno „Legal 500“ bankininkystės, finansų ir kapitalo rinkų teisės srityje, taip pat komercinės, įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės bei ginčų sprendimo srityse.
Naujienos

DOMINAS DERLING aukštai reitinguota tarptautinio teisės žinyno Chambers Global

09.03.2018
Tarptautinis žinynas „Chambers Global“ pateikė 2018 m. pasaulio advokatų ir kontorų vertinimus įmonių, komercinės teisės ir verslo ginčų srityse. 
Naujienos

Šiemet vienas didžiausių sandorių - „Litagros prekyba“ pardavimas užbaigtas. DOMINAS DERLING konsultavo pardavėjus

18.12.2017
Viena didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriaus grupių „Litagra" užbaigė prekybos verslo ir elevatorių tinklo pardavimą Lietuvoje bei Latvijoje koncernui „Achemos grupė".
Naujienos

Stiprėja DOMINAS DERLING ginčų praktikos grupė

07.09.2017
Eglė Krikščiūnienė turi sukaupusi 10 metų patirtį atstovaudama klientus, sprendžiant verslo ginčus ir juos konsultuodama darbo teisės, įmonių teisės, asmens duomenų apsaugos srityse.
Naujienos

Gediminas Dominas Arbitražo ir Mediacijos srityje buvo išrinktas 2017 m. - 2018 m. „Metų teisininku“

30.06.2017
Septintasis „The Best Lawyers“ leidimas advokatų kontoros DOMINAS DERLING partnerį Gediminą Dominą išrinko Arbitražo ir Mediacijos „Metų teisininku“.
Naujienos

Vilniaus komercinio arbitražo teismas kviečia į kasmetinę konferenciją VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2017

26.06.2017
Vilniaus komercinio arbitražo teismas kviečia teisės specialistus bei besidominčius arbitražo Lietuvoje ir užsienyje tendencijomis ir aktualijomis į kasmetinę konferenciją VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2017, kurioje šiemet bus pristatoma tema „Arbitražas kaip moderni verslo ginčų sprendimo forma“.
Naujienos

„DOMINAS DERLING“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalijosi savo mintimis su autoritetingu Rytų ir Centrinės Europos teisinės rinkos informacijos ir analizės žurnalu „CEE Legal Matters"

26.06.2017
Advokatų kontoros „DOMINAS DERLING“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalinasi mintimis apie karjerą, valdymo stilių ir strategijas.
Naujienos

"DOMINAS DERLING“ apdovanojo geriausius teisės studentų magistro darbus

15.06.2017
Iškilmingos šventės Šv. Jonų bažnyčioje metu kaip ir kiekvienais metais įteikti magistro diplomai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentams.
Naujienos

DOMINAS DERLING kviečia Jus į paskutinę sezono konferenciją "Teisės vasara"

12.06.2017
Advokatų kontoros" DIMINAS DERLING" vadovaujantis partneris Gediminas Dominas skaitys pranešimą tema "Kada svarbus išorinio teisinio konsultanto vaidmuo įmonėje?"
Naujienos

Tarptautinis teisės žinynas „Legal 500“ įvertino DOMINAS DERLING tarp pirmaujančių advokatų kontorų Lietuvoje

20.04.2017
DOMINAS DERLING buvo įvertinta ir nominuota tarptautinio teisės žinyno „Legal 500“ bankininkystės, finansų ir kapitalo rinkų teisės srityje, taip pat komercinės, įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės bei ginčų sprendimo srityse. Vadovaujantis partneris Gediminas Dominas buvo įtrauktas į elitinį pirmaujančių teisininkų sąrašą.
Publikacijos

„Dominas ir partneriai“ pristato išsamų pasaulinį vertybinių popierių teisės žinyną (International Securities Law and Regulation)

19.05.2016
„Dominas ir partneriai“ pristato išsamų pasaulinį vertybinių popierių teisės žinyną (International Securities Law and Regulation)
Publikacijos

Dominas & Partners parengė „Tarptautinės vertybinių popierių teisės ir rinkos teisinio reguliavimo“ žinyno Lietuvos skyrių

26.03.2015
Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ kapitalo rinkų grupė (Gediminas Dominas ir Šarūnas Basijokas) parengė „Tarptautinės vertybinių popierių teisės ir rinkos teisinio reguliavimo“ („International Securities Law and Regulation“) žinyno Lietuvos skyrių.
Publikacijos

Dominas & Partners teisininkų įžvalgos ir patarimai – tarptautiniame teisės vadove

19.03.2015
Dominas & Partners kontoros advokato Karolio Racevičiaus ir advokato padėjėjo Šarūno Basijoko įžvalgos ir patarimai spausdinami naujausiame prestižinio tarptautinio teisės vadovo leidime.
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Devintoji dalis. Parduodame verslą"

07.01.2015
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Septintoji dalis. Mokestinis planavimas"

10.12.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Šeštoji dalis. Akcininkų ginčas"

03.12.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Ketvirtoji dalis. Verslo kasdienybė"

19.11.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Trečia dalis. Santykiai su darbuotojais"

12.11.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos

"Dominas ir partneriai" eksperto mintys - didžiausiame Latvijos verslo dienraštyje

11.11.2014
Advokatų kontoros "Dominas ir partneriai" Rusijos teisės ekpertas, mokslų daktaras Konstantinas Ivanovas su Latvijos verslo dienraščio „Dienas Bizness“ skaitytojais pasidalijo savo įžvalgomis apie Rusijos ir Baltijos šalių verslo santykių aktualijas, perspektyvas bei Rusijos sankcijų teisines pasekmes Baltijos šalių verslininkams.
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Antra dalis. Verslo finansavimas"

05.11.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Pirma dalis. Verslo pradžia"

29.10.2014
Teisiniai niuansai, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį, kuriant verslą.
Publikacijos

Rusijos investuotojų žvilgsnis į Lietuvą

25.05.2014
2014 m. gegužės 25 d. kontoros Rusijos teisės patarėjas Konstantin Ivanov davė interviu verslo naujienų laikraščiui „Verslo žinios“.
Publikacijos

Investicijų galimybės Lietuvoje užsienio investuotojams

24.05.2014
Kontoros Rusijos teisės ekpertas publikavo straipsnį žurnale „Invest To West“ tema „Investicijų galimybės Lietuvoje užsienio investuotojams“.
Publikacijos

Publikacija - arbitražo ir bankroto santykis

09.12.2013
Teisininkų žurnalas „Justitia“ publikavo Gedimino Domino straipsnį tema „Su bankrotu susijusių bylų arbitruotinumo klausimai Lietuvos Respublikoje“.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 10 d. – gruodžio 14 d.

Kreditorių reikalavimai, kurie patvirtinti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu arba įsigaliojusiu kitos institucijos vykdytinu sprendimu, turi būti įtraukiami į restruktūrizavimo planą be kreditoriaus specialaus pareiškimo.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 24 d. – gruodžio 28 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.

Užsisakykite naujienlaiškį