Naujienos ir publikacijos

Pasirinkti
Visos grupės Publikacijos Naujienos Apžvalgos
Naujienos

Plečiasi moderniausia Lietuvos advokatų kontora: prie WALLESS komandos prisijungia „Dominas Levin“ kontoros partneriai ir teisininkai

07.03.2019
Prie gruodį įsteigtos naujos kartos advokatų kontoros WALLESS prisijungus „Dominas Levin“ advokatų kontorai, WALLESS sustiprins savo pozicijas sudėtingų ir tarptautinių ginčų, komercinio arbitražo, komercinės bei atsinaujinančios energetikos teisės srityse
Apžvalgos

2019 m. vasario 25 d. – kovo 1 d.

01.03.2019
Teismui panaikinus bankrutuojančios įmonės sandorį actio Pauliana instituto pagrindu, pasekmės negali būti taikomos tik actio Pauliana pareiškusiam kreditoriui, ir pagal šias taisykles turi būti sprendžiama ir dėl iki personalinei įmonei bankroto bylos iškėlimo pareikšto, teismo išnagrinėto, patenkinto ir jau vykdymo proceso stadiją pasiekusio kreditoriaus reikalavimo.
Apžvalgos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

22.02.2019
Sprendžiant dėl nuostolių atlyginimo pagal išperkamąją nuomos sutartį negali būti taikomos nuostolių atlyginimą pagal lizingo sutartį reglamentuojančios normos ir teismų praktika, o taikomos reglamentuojančios bendrąją civilinę atsakomybę.
Apžvalgos

2019 m. vasario 11 d. – vasario 15 d.

15.02.2019
Sprendžiant dėl diskriminacijos (ne)buvimo, visų pirma būtina nustatyti, ar asmenys yra panašiose situacijose, ar tos situacijos yra palyginamos tarpusavyje.
Apžvalgos

2019 m. vasario 4 d. – vasario 9 d.

09.02.2019
Vertinant painiavos galimybę, nagrinėjant domeno vardo registracijos ar naudojimo nesąžiningumo klausimą, svarbiomis aplinkybėmis laikytinas atitinkamo pavadinimo žinomumas ir ginčijamo domeno savininkų veiklos ir (arba) prekių (paslaugų) pobūdis. Aplinkybė, jog domenas yra skirtas kitai veiklai ir kitoms prekėms žymėti, menkina painiavos galimybę.
Apžvalgos

2019 m. sausio 28 d. – vasario 01 d.

01.02.2019
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Naujienos

Advokatų kontora " Dominas LEVIN" Vilniuje vedė advokatūros seminarą

30.01.2019
Advokatų kontoros" Dominas LEVIN" partneris Gediminas Dominas 2019 m. sausio mėn. 30 dieną Vilniuje vedė advokatūros seminarą tema „Arbitražo proceso praktiniai aspektai“.
Apžvalgos

2019 m. sausio 21 d. – sausio 25 d.

25.01.2019
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 1 bylą:
Apžvalgos

2018 m. sausio 14 d. – sausio 18 d.

18.01.2019
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 2 bylas:
Apžvalgos

2018 m. sausio 7 d. – sausio 11 d.

11.01.2019
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 6 bylas.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 31 d. – 2019 m. sausio 04 d.

04.01.2019
Sprendžiant, ar nustatant techninės specifikacijos sąlygas nebuvo pažeistos tiekėjo teisės, turi būti įvertinta, ar techninės specifikacijos reikalavimai nebuvo pritaikyti konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui, ar itin išsamūs techninės specifikacijos reikalavimai (nebūtinai pritaikyti vienam tiekėjui, tačiau dėl savo detalumo reikšmingai apribojantys tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime) buvo būtini norint pasiekti pirkimu siekiamus tikslus.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 24 d. – gruodžio 28 d.

28.12.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 17 d. – 2018 m. gruodžio 21 d.

21.12.2018
Elektroninių pinigų įstaiga, padėdama klientų lėšas į indėlius, veikia ne kaip investuotojas, siekiantis finansinės grąžos ar naudos, o tokiu būdu siekiama apsaugoti klientų lėšas. Nustačius, jog neatskleistas veikimo patikėjimo teise faktas, nėra pagrindo laikyti elektroninių pinigų įstaigos klientų indėlininkais, net tuo atveju, kai įrodoma, kad indėlis priklauso įstaigos klientams.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 10 d. – gruodžio 14 d.

14.12.2018
Kreditorių reikalavimai, kurie patvirtinti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu arba įsigaliojusiu kitos institucijos vykdytinu sprendimu, turi būti įtraukiami į restruktūrizavimo planą be kreditoriaus specialaus pareiškimo.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 3 d. – gruodžio 7 d.

07.12.2018
Vien aplinkybė, kad skolos perkėlimo sutartyje nėra nurodytas atlyginimas už perimtą skolinį įsipareigojimą, negali būti pripažįstama pakankamu įrodymu, patvirtinančiu, kad sutikimą davusiai kreditorei tikrai buvo žinoma apie tai, jog sutartis yra neatlygintinė, tuo labiau kad ji prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams.
Apžvalgos

2018 m. lapkričio 26 d. – lapkričio 30 d.

30.11.2018
Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose netaikomas, kai įsiteisėjusia teismo nutartimi bankrotas pripažįstamas tyčiniu.
Apžvalgos

2018 m. lapkričio 19 d. – lapkričio 23 d.

23.11.2018
Juridinio asmens vadovo atšaukimas yra juridinę reikšmę turintis faktas, sudarantis pagrindą darbo sutarčiai pasibaigti, kitaip tariant, civilinių santykių su juridiniu asmeniu pabaiga (vadovo atšaukimas) lemia darbo santykių pabaigą
Apžvalgos

2018 m. lapkričio 12 d. – lapkričio 16 d.

16.11.2018
Pagal valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos profesinės sąjungos steigimo dokumentus įsteigti profesinės sąjungos padaliniai negali būti laikomi darbdavio lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis.
Apžvalgos

2018 m. lapkričio 05 d. – lapkričio 09 d.

09.11.2018
Skolininko (įkaito davėjo) skolos įkaito gavėjui (bankui) padengiant garantiją turi būti dengiamos iš finansinio užtikrinimo lėšų, nepaisant įkaito gavėjo (banko) bankroto, jeigu sutartyje nėra aptarta kita išieškojimo nukreipimo tvarka.
Naujienos

Tarptautinis teisės žinynas „IFLR 1000“ pripažino Dominas LEVIN pirmaujančia advokatų kontora bankų ir finansų bei įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės srityse

08.11.2018
Dominas LEVIN buvo įvertinta ir nominuota tarptautinio teisės žinyno „IFLR1000“ tarp septynių geriausių bankų ir finansų, taip pat įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės srityse. Vadovaujantis partneris Gediminas Dominas vertinamas kaip labai stiprus minėtų teisės sričių specialistas.
Apžvalgos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

02.11.2018
Pas darbdavį nusistovėjusi  konkrečiu atveju šalims sutariant dėl darbuotojui suteiktinų kasmetinių atostogų tvarka nepaneigia darbuotojo teisės į atostogas pagal iš anksto šalių sudarytą kasmetinių atostogų grafiką ir negali reikšti šios teisės atsiradimo papildomų sąlygų nustatymo.
Apžvalgos

2018 m. spalio 22 d. – spalio 26 d.

26.10.2018
Tiek darbo ginčų komisija, tiek ir teismas, neturi teisės ginčą laimėjusiai šaliai priteisti šios darbo ginčų komisijoje patirtų išlaidų atlyginimo.
Apžvalgos

2018 m. spalio 15 d. – spalio 19 d.

19.10.2018
Viešajame pirkime dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų prekių, paslaugų ar darbų kaina, nėra laikoma konfidencialia informacija tačiau šią bendrą kainą sudarančios kainos, paslaugas teikiančių asmenų darbo užmokestis, transportavimo, paruošimo ir panašios tiekėjo patiriamos išlaidos, tiekėjui tai nurodžius savo pasiūlyme, laikytinos konfidencialia tiekėjo pasiūlymo dalimi.
Apžvalgos

2018 m. spalio 8 d. –  spalio 12 d

12.10.2018
Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą
Apžvalgos

2018 m. spalio 1 d. – spalio 5 d.

05.10.2018
Vekselio, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, netekimas galios dėl juo užtikrintos prievolės neatsiradimo arba jos pasibaigimo, reiškia, kad nėra ir vekselį išdavusio asmens prievolės pagal jį.
Apžvalgos

2018 m. rugsėjo 24 d. – rugsėjo 28 d.

28.09.2018
Prašymas taikyti garantijas pagal 1958 m. Niujorko konvencijos dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo VI straipsnį iš esmės turėtų būti prilyginamas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pareiškimui byloje, ir tokie prašymai neturėtų būti sprendžiami byloje kaip du atskiri savarankiški prašymai.
Apžvalgos

2018 m. rugsėjo 17 d. – rugsėjo 21 d.

21.09.2018
Viešojo pirkimo konkurse perkančiosios organizacijos pageidaujama specifinė perkamo objekto paskirtis, nurodant konkrečius kriterijus ir požymius, turi būti nurodyta konkurso sąlygose, o to nepadariusi perkančioji organizacija netenka teisės konkurso sąlygose neįtvirtintus reikalavimus taikyti vertindama tiekėjų pasiūlymus.
Naujienos

Naujas advokatų kontorų aljansas LEVIN suvienija jėgas Baltijos šalyse

21.09.2018
Advokatų kontoros Glikman Alvin (Talinas), Kronbergs Čukste Derling (Ryga) ir Dominas Derling (Vilnius) sukūrė naują advokatų kontorų aljansą LEVIN.
Apžvalgos

2018 m. rugsėjo 10 d. – rugsėjo 14 d.

14.09.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Naujienos

Advokatų kontora " DOMINAS DERLING" Klaipėdoje ves advokatūros seminarą

12.09.2018
Advokatų kontoros" DOMINAS DERLING" partneris Gediminas Dominas 2018 m. rugsėjo mėn. 25 dieną Klaipėdoje ves advokatūros seminarą tema „Arbitražo proceso praktiniai aspektai“.
Apžvalgos

2018 m. rugsėjo 03 d. – rugsėjo 07 d.

07.09.2018
Įmonės kreditoriai neturi galimybės daryti įtaką restruktūrizavimo bylos procesui tol, kol kreditorių susirinkimui nėra pateikiamas restruktūrizavimo planas. Kreditorių susirinkime restruktūrizavimo planui nepritarus, restruktūrizavimo administratorius neturi teisės jį teikti teismui tvirtinti.
Apžvalgos

2018 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 31 d.

31.08.2018
Bylą nagrinėjantis teismas, negali ex officio nuspręsti, kuria sistema – indėlių garantijų, ar investuotojų kompensavimo, gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai, nes tai sprendžia pats skolinių reikalavimų turėtojas. Skolinių reikalavimų turėtojai negali naudotis dviguba kompensacija.
Publikacijos

DOMINAS DERLING parengė „Tarptautinės vertybinių popierių teisės ir rinkos teisinio reguliavimo“ žinyno Lietuvos skyrių

27.08.2018
Advokatų kontoros „DOMINAS DERLING“ kapitalo rinkų grupės teisininkai (Gediminas Dominas ir Naglis Mėlinis) parengė „Tarptautinės vertybinių popierių teisės ir rinkos teisinio reguliavimo“ („International Securities Law and Regulation“) žinyno (Antras leidimas) Lietuvos skyrių. Leidinio redaktorius - prof. Dennis Campbell, Tarptautinių teisės studijų centro direktorius.
Apžvalgos

2018 m. rugpjūčio 20 d. – rugpjūčio 24 d.

24.08.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 1 bylą
Apžvalgos

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 17 d.

17.08.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 1 bylą:
Apžvalgos

2018 m. rugpjūčio 6 d. – rugpjūčio 10 d.

10.08.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Apžvalgos

2018 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 3 d.

03.08.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.
Apžvalgos

2018 m. liepos 09 d. – liepos 13 d.

13.07.2018
Bylą nagrinėjantis teismas, negali pats nuspręsti, kuria sistema – indėlių garantijų, ar investuotojų kompensavimo, gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai, nes tai sprendžia pats skolinių reikalavimų turėtojas. Skolinių reikalavimų turėtojai negali naudotis dviguba kompensacija.
Apžvalgos

2018 m. liepos 2 d. – liepos 6 d.

06.07.2018
Restruktūrizavimo administratorius neturi teisės restruktūrizuojamos įmonės vardu ginčyti tokios įmonės iki restruktūrizavimo bylos jai iškėlimo sudarytus sandorius.
Apžvalgos

2018 m. birželio 25 d. – birželio 29 d.

29.06.2018
ĮPVĮ nustatyta tvarka gauto vykdomojo įrašo nepateikus vykdyti kyla tokie patys padariniai kaip ir laiku nepateikus vekselio apmokėti ar nepranešus apie jo neapmokėjimą – asmuo netenka galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimą ne teismo tvarka, tačiau tai savaime nereiškia, kad baigėsi vekselyje nurodyta mokėjimo prievolė, dėl kurios įvykdymo vekselio gavėjas gali reikšti reikalavimą teisme.
Naujienos

„DOMINAS DERLING“ stiprina komandą nekilnojamo turto teisės srityje

27.06.2018
Prie „DOMINAS DERLING“ prisijungė teisininkas Mindaugas Černiauskas. Mindaugas turi sukaupęs didelę patirtį konsultuojant ir atstovaujant įvairių Lietuvos bei užsienio verslo klientų interesus statybos, projektavimo, teritorijų planavimo ir žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo bei kitose su nekilnojamojo turto vystymu susijusiose srityse, o taip pat yra ženkliai prisidėjęs prie kelių didelių Lietuvoje sėkmingai įgyvendintų nekilnojamojo turto projektų valdymo.
Apžvalgos

2018 m. birželio 18 d. – birželio 22 d.

22.06.2018
Actio Pauliana pareiškęs kreditorius neįgyja pirmumo teisės prieš kitus kreditorius tenkinti savo reikalavimą iš actio Pauliana pagrindu skolininkui sugrąžinto turto.
Naujienos

"DOMINAS DERLING“ apdovanojo geriausius teisės studentų magistro darbus

21.06.2018
Iškilmingos šventės Šv. Jonų bažnyčioje metu kaip ir kiekvienais metais įteikti magistro diplomai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentams.
Apžvalgos

2018 m. birželio 11 d. – birželio 15 d.

15.06.2018
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 13 bylų
Naujienos

Tarptautinis teisės žinynas „Legal 500“ įvertino DOMINAS DERLING tarp pirmaujančių advokatų kontorų Lietuvoje

13.04.2018
DOMINAS DERLING buvo įvertinta ir nominuota tarptautinio teisės žinyno „Legal 500“ bankininkystės, finansų ir kapitalo rinkų teisės srityje, taip pat komercinės, įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės bei ginčų sprendimo srityse.
Naujienos

DOMINAS DERLING aukštai reitinguota tarptautinio teisės žinyno Chambers Global

09.03.2018
Tarptautinis žinynas „Chambers Global“ pateikė 2018 m. pasaulio advokatų ir kontorų vertinimus įmonių, komercinės teisės ir verslo ginčų srityse. 
Naujienos

Advokatų kontora DOMINAS DERLING žurnalo „CEE Legal Matters“ buvo išrinkta kaip „Shortlist Selection Panel“ narė pačiuose pirmuose „CEE Legal Matters“ Lietuvos „Deal of the Year“ apdovanojimuose

22.01.2018
Advokatų kontora DOMINAS DERLING žurnalo „CEE Legal Matters“ buvo išrinkta kaip „Shortlist Selection Panel“ narė pačiuose pirmuose „CEE Legal Matters“ Lietuvos „Deal of the Year“ apdovanojimuose.
Naujienos

Šiemet vienas didžiausių sandorių - „Litagros prekyba“ pardavimas užbaigtas. DOMINAS DERLING konsultavo pardavėjus

18.12.2017
Viena didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriaus grupių „Litagra" užbaigė prekybos verslo ir elevatorių tinklo pardavimą Lietuvoje bei Latvijoje koncernui „Achemos grupė".
Naujienos

Stiprėja DOMINAS DERLING ginčų praktikos grupė

07.09.2017
Eglė Krikščiūnienė turi sukaupusi 10 metų patirtį atstovaudama klientus, sprendžiant verslo ginčus ir juos konsultuodama darbo teisės, įmonių teisės, asmens duomenų apsaugos srityse.
Naujienos

Gediminas Dominas Arbitražo ir Mediacijos srityje buvo išrinktas 2017 m. - 2018 m. „Metų teisininku“

30.06.2017
Septintasis „The Best Lawyers“ leidimas advokatų kontoros DOMINAS DERLING partnerį Gediminą Dominą išrinko Arbitražo ir Mediacijos „Metų teisininku“.
Naujienos

Vilniaus komercinio arbitražo teismas kviečia į kasmetinę konferenciją VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2017

26.06.2017
Vilniaus komercinio arbitražo teismas kviečia teisės specialistus bei besidominčius arbitražo Lietuvoje ir užsienyje tendencijomis ir aktualijomis į kasmetinę konferenciją VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2017, kurioje šiemet bus pristatoma tema „Arbitražas kaip moderni verslo ginčų sprendimo forma“.
Naujienos

„DOMINAS DERLING“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalijosi savo mintimis su autoritetingu Rytų ir Centrinės Europos teisinės rinkos informacijos ir analizės žurnalu „CEE Legal Matters"

26.06.2017
Advokatų kontoros „DOMINAS DERLING“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalinasi mintimis apie karjerą, valdymo stilių ir strategijas.
Naujienos

"DOMINAS DERLING“ apdovanojo geriausius teisės studentų magistro darbus

15.06.2017
Iškilmingos šventės Šv. Jonų bažnyčioje metu kaip ir kiekvienais metais įteikti magistro diplomai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentams.
Naujienos

DOMINAS DERLING kviečia Jus į paskutinę sezono konferenciją "Teisės vasara"

12.06.2017
Advokatų kontoros" DIMINAS DERLING" vadovaujantis partneris Gediminas Dominas skaitys pranešimą tema "Kada svarbus išorinio teisinio konsultanto vaidmuo įmonėje?"
Naujienos

Tarptautinis teisės žinynas „Legal 500“ įvertino DOMINAS DERLING tarp pirmaujančių advokatų kontorų Lietuvoje

20.04.2017
DOMINAS DERLING buvo įvertinta ir nominuota tarptautinio teisės žinyno „Legal 500“ bankininkystės, finansų ir kapitalo rinkų teisės srityje, taip pat komercinės, įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės bei ginčų sprendimo srityse. Vadovaujantis partneris Gediminas Dominas buvo įtrauktas į elitinį pirmaujančių teisininkų sąrašą.
Naujienos

Metinė asociacijos Infobalt narių konferencija

10.04.2017
2017 m. balandžio 6 d. Vilniuje vyko metinė asociacijos Infobalt narių konferencija, kurios metu advokatų kontoros „DOMINAS DERLING“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas skaitė pranešimą tema „Verslo ginčų sprendimas arbitraže“.
Naujienos

DOMINAS DERLING aukštai reitinguota Chambers Global

22.03.2017
Tarptautinis žinynas „Chambers Global“ pateikė 2017 m. pasaulio advokatų ir kontorų vertinimus įmonių, komercinės teisės ir verslo ginčų srityse. DOMINAS DERLING pripažinta kaip viena iš geriausių advokatų kontorų Lietuvoje.
Naujienos

Seminaras Kijeve

20.03.2017
Advokatų kontora „Dominas Derling“ drauge su Vilniaus komercinio arbitražo teismu (VKAT) ir Ukrainos arbitražo asociacija Kijeve surengė seminarą „Vilniaus komercinio arbitražo teismas: teisiniai aspektai“.
Naujienos

DOMINAS DERLING konsultavo parduodant „Litagra” prekybos verslą „Achemos grupei”

02.03.2017
Viena didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriaus grupių „Litagra" parduoda prekybos verslą ir elevatorių tinklą Lietuvoje bei Latvijoje koncernui „Achemos grupė". Advokatų kontora DOMINAS DERLING šiame sandoryje konsultavo „Litagros" akcininkus: Gintarą Kateivą, turto valdymo grupę „Invalda INVL", investicijų fondą „Amber Trust II" ir kitus. DOMINAS DERLING komandai vadovavo partneris Gediminas Dominas ir teisininkas Domas Šileika.  Projekto metu ji atstovavo derybose „Litagros“ akcininkus bei rengė sandorio dokumentus.
Naujienos

Advokatų kontora „Dominas Derling“ mielai prisijungė prie Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) 25-ojo gimtadienio pagrindinių rėmėjų

31.01.2017
2017 m. vasario mėn. 7 d. Vilniaus universitetas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI) švenčia 25-ąjį gimtadienį. Advokatų kontora „Dominas Derling“ mielai prisijungė prie pagrindinių renginio rėmėjų.
Naujienos

KONFERENCIJA: MEDIACIJA. ARBITRAŽAS. TEISMAS. KAS EFEKTYVIAU VERSLUI?

19.01.2017
2017 m. sausio 19 d. advokatų kontora „Dominas Derling“ drauge su Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija (B.I.T.A. Conferences) suorganizavo konferenciją tema „MEDIACIJA. ARBITRAŽAS. TEISMAS. KAS EFEKTYVIAU VERSLUI?“.
Naujienos

2016 m. lapkričio 17 d. viešbutyje „Kempinski“ vyko advokatų kontoros DOMINAS DERLING ir Banque Internationale à Luxembourg (BIL) organizuotas uždaras renginys „Investavimas lėtai augančios ekonomikos ir išaugusių turto kainų sąlygomis“

18.11.2016
2016 m. lapkričio 17 d. viešbutyje „Kempinski“ vyko advokatų kontoros DOMINAS DERLING ir Banque Internationale à Luxembourg (BIL) organizuotas uždaras renginys „Investavimas lėtai augančios ekonomikos ir išaugusių turto kainų sąlygomis“.
Naujienos

DOMINAS DERLING buvo Avesco AG teisinis patarėjas įsigyjant Witraktor UAB, statybinės technikos prekyba užsiimančios Suomijos bendrovės „Wihuri“ dukterinę įmonę Lietuvoje

05.11.2016
Advokatų kontoros DOMINAS DERLING komandos vaidmuo šiame projekte apėmė darbą ties teisiniu patikrinimu bei galimų teisinių rizikų identifikavimą, derybas, sandorio sutarties rengimą ir kt.
Naujienos

Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ su Latvijos ir Estijos advokatais kuria tinklą „Derling“

15.09.2016
Baltijos šalyse veikiančios advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“(Lietuvoje), „Kronbergs Čukste“ (Latvijoje) ir „Derling“ (Estijoje) kuria teisinių paslaugų tinklą, siekdamos užtikrinti aukštos kokybės paslaugas ir efektyvesnį klientų aptarnavimą Baltijos regione.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ apdovanojo geriausius teisės studentų magistro darbus

20.06.2016
Iškilmingos šventės Šv. Jonų bažnyčioje metu kaip ir kiekvienais metais įteikti magistro diplomai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentams. Kartu įvertinti ir jaunųjų teisininkų magistro darbai bei apdovanoti jų autoriai. Pirmąją vietą komercinės teisės srityje pelniusį darbą parašiusiam studentui Mindaugui Dominykui Baniuliui advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ įteikė 1000 eurų premiją.
Naujienos

Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ advokatai Jurgita Kiškiūnaitė ir Karolis Racevičius mentoriaus startuoliams renginyje „Rise & Hack Hackathon Vilnius“

17.06.2016
Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ advokatai Jurgita Kiškiūnaitė ir Karolis Racevičius liepos 15-17 dienomis mentoriaus startuoliams renginyje „Rise & Hack Hackathon Vilnius“.
Publikacijos

„Dominas ir partneriai“ pristato išsamų pasaulinį vertybinių popierių teisės žinyną (International Securities Law and Regulation)

19.05.2016
„Dominas ir partneriai“ pristato išsamų pasaulinį vertybinių popierių teisės žinyną (International Securities Law and Regulation)
Naujienos

Seminaras Baku

11.04.2016
Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ drauge su Vilniaus komercinio arbitražo teismu (VKAT) Baku (Azerbaidžanas) surengė seminarą „Vilniaus komercinio arbitražo teismas: teisiniai aspektai“.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ – tarptautinio teisės žinyno pripažinimas

03.04.2016
Londone leidžiamas nepriklausomas tarptautinis teisės žinynas Legal 500 advokatų kontorą „Dominas ir partneriai“ įtraukė į pirmaujančių Lietuvoje kontorų sąrašą. „Dominas ir partneriai“ nominuota bankininkystės, finansų ir kapitalo rinkų teisės srityje, taip pat komercinės, įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės bei ginčų sprendimo srityse. Vadovaujantis kontoros partneris Gediminas Dominas buvo įtrauktas į elitinį pirmaujančių teisininkų sąrašą ginčų sprendimo srityje.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ tapo nauju Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos nariu

10.03.2016
Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ tapo nauju Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos (LT VCA) nariu.
Naujienos

Seminaras Maskvoje

26.11.2015
Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ bendradarbiaudama su Vilniaus komercinio arbitražo teismu bei Lietuvos ambasada Rusijos Federacijoje, Maskvoje organizavo seminarą tema „Vilniaus komercinio arbitražo teismas: teisiniai aspektai“.
Naujienos

2015 metų didžiausio sandorio teisinis patarėjas

13.10.2015
Didžiausia Lietuvoje integruotų telekomunikacijos, IT ir televizijos paslaugų teikėja „Teo“, kuri kotiruojama NASDAQ OMX akcijų biržoje, paskelbė įsigyjanti antrąjį pagal pajamas mobiliojo ryšio operatorių Lietuvoje – „Omnitel“, kuris šiuo metu priklauso Švedijos „TeliaSonera“ grupei. Skelbiama sandorio vertė – 220 mln. EUR. „Teo“ pasirinko advokatų kontorą „Dominas ir partneriai“ teisiniais patarėjais šiame sandoryje, kuris, kaip skelbiama, bus didžiausias šiais metais Lietuvoje.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalyvavo Paryžiuje vykusiame pirmajame Darbo Grupės, suburtos siekiant išanalizuoti laikinojo arbitro procedūrą, susitikime

02.10.2015
„Dominas ir partneriai“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalyvavo Paryžiuje vykusiame pirmajame Darbo Grupės, suburtos siekiant išanalizuoti laikinojo arbitro procedūrą, susitikime.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalijosi savo mintimis su autoritetingu Rytų ir Centrinės Europos teisinės rinkos informacijos ir analizės žurnalu „CEE Legal Matters“

04.09.2015
„Dominas ir partneriai“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalijosi savo mintimis apie Baltijos teisinių paslaugų rinką su autoritetingu Rytų ir Centrinės Europos teisinės rinkos informacijos ir analizės žurnalu „CEE Legal Matters“.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ apdovanojo geriausius teisės studentų magistro darbus

19.06.2015
Iškilmingos šventės Šv. Jonų bažnyčioje metu kaip ir kiekvienais metais įteikti magistro diplomai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentams. Kartu įvertinti ir jaunųjų teisininkų magistro darbai bei apdovanoti jų autoriai. Pirmąją vietą komercinės teisės srityje pelniusį darbą parašiusiam studentui Jonui Petrauskui advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ įteikė 1000 eurų premiją.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ padėjo pirmajai Lietuvos bendrovei išeiti į NASDAQ First North biržą

03.05.2015
Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ konsultavo AB „K2 LT“ jai listinguojantis NASDAQ First North rinkoje. „K2 LT“ akcijos įtrauktos į biržos sąrašus 2015 m. gegužės 6 d., o jos akcijomis prekiaujama nuo 2015 m. gegužės 11 d. Tai yra pirmoji Lietuvos bendrovė, kurios akcijos įtraukiamos į prekybos platformą First North. Šią prekybos platformą administruoja rinkos operatorė AB NASDAQ OMX Vilnius. 
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ tapo nauju Didžiosios Britanijos prekybos rūmų nariu

27.04.2015
Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ tapo nauju Didžiosios Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje (British Chamber of Commerce, BCC) nariu.
Naujienos

Kontora „Dominas ir partneriai” – tarptautinės „Eurolegal 2015“ konferencijos dalyvė

24.04.2015
„Dominas ir partneriai“ advokatas Vaidotas Puklevičius balandžio 17-19 d. dalyvavo tarptautinėje „Eurolegal 2015” konferencijoje „Advokatų kontorų valdymas ir rinkodara” Londone.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ – tarptautinio teisės firmų žinyno pripažinimas

22.04.2015
Londone leidžiamas tarptautinis teisės firmų žinynas „Legal 500“ advokatų kontorą „Dominas ir partneriai“ įtraukė į pirmaujančių kontorų Lietuvoje sąrašą. „Dominas ir partneriai“ nominuota bankininkystės ir finansų teisės, įmonių susijungimų ir įsigijimų bei ginčų srityse.
Publikacijos

Dominas & Partners parengė „Tarptautinės vertybinių popierių teisės ir rinkos teisinio reguliavimo“ žinyno Lietuvos skyrių

26.03.2015
Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ kapitalo rinkų grupė (Gediminas Dominas ir Šarūnas Basijokas) parengė „Tarptautinės vertybinių popierių teisės ir rinkos teisinio reguliavimo“ („International Securities Law and Regulation“) žinyno Lietuvos skyrių.
Publikacijos

Dominas & Partners teisininkų įžvalgos ir patarimai – tarptautiniame teisės vadove

19.03.2015
Dominas & Partners kontoros advokato Karolio Racevičiaus ir advokato padėjėjo Šarūno Basijoko įžvalgos ir patarimai spausdinami naujausiame prestižinio tarptautinio teisės vadovo leidime.
Naujienos

Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ įmonių susijungimų ir įsigijimų grupė parengė Tarptautinio lyginamojo teisės vadovo: Susijungimų ir įsigijimų teisė 2015 m. leidimo skyrių, skirtą Lietuvai

19.03.2015
Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ įmonių susijungimų ir įsigijimų grupė (advokatas Karolis Racevičius ir advokato padėjėjas Šarūnas Basijokas) parengė Tarptautinio lyginamojo teisės vadovo: Susijungimų ir įsigijimų teisė 2015 m. leidimo skyrių, skirtą Lietuvai.
Naujienos

„Dominas & Partners tapo Švedijos prekybos rūmų Lietuvoje teisiniu auditoriumi“

05.03.2015
Advokatų kontora „Dominas & Partners“ tapo naujuoju Švedijos prekybos rūmų Lietuvoje teisiniu auditoriumi. 
Naujienos

Prie „Dominas & Partners“ kolektyvo prisijungė nauja advokatė

04.03.2015
Prie advokatų kontoros „Dominas & Partners“ kolektyvo prisijungė dar viena profesionalė: advokatė Jurgita Kiškiūnaitė.
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Devintoji dalis. Parduodame verslą"

07.01.2015
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos
Naujienos

Seminaras Baku

16.12.2014
„Dominas ir partneriai” kartu su Azerbaidžano ambasada Lietuvos Respublikoje suorganizavo verslo seminarą „Investicijos Lietuvoje: ekonominiai ir teisiniai aspektai”.
Naujienos

„Teisinės sistemos 1990-2009 Lietuvos Respublikoje formavimas“

16.12.2014
Konstantinas Ivanovas „Dominas ir partneriai“ patarėjas teisės klausimais, teisės mokslų daktaras išleido monografiją „Teisinės sistemos 1990-2009 Lietuvos Respublikoje formavimas“.
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Septintoji dalis. Mokestinis planavimas"

10.12.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Šeštoji dalis. Akcininkų ginčas"

03.12.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos
Naujienos

Paskelbti Švedijos verslo nugalėtojai Lietuvoje

24.11.2014
Praėjusį ketvirtadienį (lapkričio 20 d.) buvo paskelbti kasmetinių Švedijos ambasados ir „Business Sweden“ – Švedijos prekybos ir investicijų tarybos rengiamų apdovanojimų Lietuvoje nugalėtojai.
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Ketvirtoji dalis. Verslo kasdienybė"

19.11.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Trečia dalis. Santykiai su darbuotojais"

12.11.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos

"Dominas ir partneriai" eksperto mintys - didžiausiame Latvijos verslo dienraštyje

11.11.2014
Advokatų kontoros "Dominas ir partneriai" Rusijos teisės ekpertas, mokslų daktaras Konstantinas Ivanovas su Latvijos verslo dienraščio „Dienas Bizness“ skaitytojais pasidalijo savo įžvalgomis apie Rusijos ir Baltijos šalių verslo santykių aktualijas, perspektyvas bei Rusijos sankcijų teisines pasekmes Baltijos šalių verslininkams.
Naujienos

Konferencija „Arbitražas Lietuvoje: patrauklus ginčų sprendimo būdas?“

05.11.2014
2014 m. lapkričio 5 d. advokatų kontoros vadovaujantis partneris Gediminas Dominas skaitė pranešimą tema"Arbitrų nepriklausomumas ir nešališkumas" konferencijoje "Arbitražas Lietuvoje: patrauklus ginčų sprendimo būdas?", kurią organizavo Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija (B.I.T.A.) kartu su advokatų kontora "Tark Grunte Sutkiene".
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Antra dalis. Verslo finansavimas"

05.11.2014
Straipsnių ciklas publikuojamas portale "15min.lt"
Publikacijos

"Kada verslui reikia advokato. Pirma dalis. Verslo pradžia"

29.10.2014
Teisiniai niuansai, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį, kuriant verslą.
Naujienos

„Dominas ir partneriai“ interneto svetainė pripažinta geriausia Lietuvoje

20.10.2014
Autoritetingas Rytų ir Centrinės Europos teisinės rinkos informacijos ir analizės portalas „CEE Legal Matters“ atliko pirmaujančių Lietuvos ir Austrijos advokatų kontorų interneto svetainių vertinimą. Iš visų Lietuvoje veikiančių pirmaujančių advokatų kontorų „Dominas ir partneriai“ interneto puslapis įvertintas geriausiai.
Naujienos

Seminaras Rygoje

16.10.2014
Spalio 16 d. kontoros patarėjas Rusijos teisės klausimais Konstantinas Ivanovas dalyvavo Latvijos-Rusijos verslo klubo organizuotame seminare „Teisiniai aspektai verslui su Rusijos investuotojais“ kaip ypatingas svečias.
Naujienos

Seminaras apie įmonių susijungimo ir įsigijimo sandorius

09.06.2014
Birželio 9 d. kontoros vadovaujantis partneris Gediminas Dominas vedė seminarą teisininkams apie įmonių susijungimus ir įsigijimus.
Naujienos

Baltijos šalių atstovų delegacija Osle

05.06.2014
2014 m. birželio 5-6 d. kontoros vadovaujantis partneris Gediminas Dominas, kartu su Baltijos bendrovių valdymo instituto delegacija, vyko į Oslą, Norvegijoje.
Publikacijos

Rusijos investuotojų žvilgsnis į Lietuvą

25.05.2014
2014 m. gegužės 25 d. kontoros Rusijos teisės patarėjas Konstantin Ivanov davė interviu verslo naujienų laikraščiui „Verslo žinios“.
Publikacijos

Investicijų galimybės Lietuvoje užsienio investuotojams

24.05.2014
Kontoros Rusijos teisės ekpertas publikavo straipsnį žurnale „Invest To West“ tema „Investicijų galimybės Lietuvoje užsienio investuotojams“.
Naujienos

Tarptautinė arbitražo konferencija „Vilnius Arbitration Day 2014“

08.05.2014
2014 m. gegužės 8 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismui bendradarbiaujant su Akredituotų arbitrų instituto (Chartered Institute of Arbitrators) Baltijos padaliniu organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Vilnius Arbitration Day 2014, kuri buvo skirta temai „Arbitražas kryžkelėje: Rytų ir Vakarų patirtis bei iššūkiai“ advokatų kontoros vadovaujantis partneris Gediminas Dominas skaitė pranešimą tema „Lietuva kaip vieta arbitražui“.
Naujienos

Seminaras VŠĮ „Investuok Lietuvoje“

27.03.2014
2014 m. kovo 27 d. Gediminas Dominas ir Karolis Racevičius skaitė pranešimus VšĮ „Investuok Lietuvoje“ organizuotame praktiniame seminare apie sandorių kainodarą ir verslo vykdymo formas Lietuvoje.
Naujienos

Kontoros pristatymas Švedijos prekybos rūmuose

27.03.2014
2014 m. kovo 27 d. Švedijos ambasadoje vyko Švedijos prekybos rūmų naujų narių pristatymo vakaras, kur kontoros vadovaujantis partneris Gediminas Dominas pristatė kontorą, komandą ir jos patirtį.
Naujienos

Seminaras Maskvoje

21.03.2014
2014 m. kovo 20 d. Vaidotas Puklevičius skaitė pranešimą Maskvoje tema „Investicijų apsauga ir dvigubo apmokestinimo reguliavimas tarp Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos“, o advokatų kontoros Rusijos teisės ekspertas Konstantin Ivanov skaitė pranešimą „Investavimo Lietuvos Respublikoje teisiniai aspektai“.
Naujienos

Seminaras Taline

12.03.2014
Vaidotas Puklevičius Estijoje, Taline, vykusiame seminare skaitė pranešimą apie pagrindines Lietuvos mokesčių, nekilnojamojo turto ir sutarčių teisės nuostatas, o advokatų kontoros Rusijos teisės ekspertas Konstantin Ivanov šiame seminare skaitė pranešimą tema „Investavimas į Lietuvą: teisinis reguliavimas".
Naujienos

Tarptautinės teisininkų asociacijos organizuojama 17-oji tarptautinė arbitražo diena

27.02.2014
2014 m. vasario 26 d. advokato padėjėja Justina Rakauskaitė skaitė pranešimą Šiaurės valstybių verslo rūmų (Nordic Chambers of Commerce) organizuotame praktiniame seminare apie įmonių socialinę atsakomybę.
Naujienos

Įmonių socialinės atsakomybės akademija

27.02.2014
2014 m. vasario 26 d. advokato padėjėja Justina Rakauskaitė skaitė pranešimą Šiaurės valstybių verslo rūmų (Nordic Chambers of Commerce) organizuotame praktiniame seminare apie įmonių socialinę atsakomybę.
Publikacijos

Publikacija - arbitražo ir bankroto santykis

09.12.2013
Teisininkų žurnalas „Justitia“ publikavo Gedimino Domino straipsnį tema „Su bankrotu susijusių bylų arbitruotinumo klausimai Lietuvos Respublikoje“.
Naujienos

Arbitražo diena 2013

24.10.2013
2013 m. spalio 24 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismo bendradarbiaujant su Lietuvos verslo konfederacija organizuotoje konferencijoje „ARBITRAŽO DIENA 2013“ kontoros vadovaujantis partneris Gediminas Dominas skaitė pranešimą tema „Arbitro statuso ir nepriklausomumo klausimai“, o advokato padėjėja Justina Rakauskaitė skaitė pranešimą tema „Laikinosios apsaugos priemonės arbitraže: tarptautinės reguliavimo ir praktikos tendencijos“.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 10 d. – gruodžio 14 d.

Kreditorių reikalavimai, kurie patvirtinti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu arba įsigaliojusiu kitos institucijos vykdytinu sprendimu, turi būti įtraukiami į restruktūrizavimo planą be kreditoriaus specialaus pareiškimo.
Apžvalgos

2018 m. gruodžio 24 d. – gruodžio 28 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nė vienos bylos.

Užsisakykite naujienlaiškį