2018 m. birželio 18 d. – birželio 22 d.

Apžvalgos Fonas
Actio Pauliana pareiškęs kreditorius neįgyja pirmumo teisės prieš kitus kreditorius tenkinti savo reikalavimą iš actio Pauliana pagrindu skolininkui sugrąžinto turto.

Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių kreditorių reikalavimų patenkinimo eilę, kai išieškojimas pagal kelių kreditorių reikalavimus nukreipiamas į tą patį turtą, sugrąžintą skolininkui actio Pauliana pagrindu, aiškinimo ir taikymo.
 
Teismas konstatavo, kad Actio Pauliana pareiškęs kreditorius automatiškai neįgyja teisių į skolininkui grąžintą turtą.  Actio Pauliana tikslas – patenkinti kreditoriaus reikalavimą – yra prioritetinis tik tada, kai skolininkas neturi daugiau kreditorių ir actio Pauliana pareiškęs kreditorius pasinaudoja šiuo institutu.
 
Jeigu skolininkas turi daugiau kreditorių, t.y. ne tik tą, kuris buvo pareiškęs actio Pauliana, kreditorių tarpusavio konkurencija ir jų reikalavimų tenkinimo eiliškumas sprendžiamas vadovaujantis CPK normomis.
 
Tuo atveju, kai actio Pauliana pareiškia trečios eilės kreditorius, kurio pastangomis yra padidinamas skolininko mokumas, sugrąžinant jam jo nesąžiningais veiksmais perleistą turtą, tai nereiškia, kad šis turtas ar lėšos, gautos jį realizavus, automatiškai pereina actio Pauliana pareiškusiam kreditoriui nesilaikant CPK nustatytos reikalavimų tenkinimo eilės, jei prieš tai dar yra pirmesnės eilės kreditorių.
 
Skaityti nutartį 2018 m. birželio 21 d. Nr. e3K-3-246-687/2018 Nuoroda
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 6 bylas:

Dėl teisės normų, reglamentuojančių asmenų iškeldinimą iš patikėjimo teise valdomų patalpų, aiškinimo ir taikymo.

2018 m. birželio 20 d.

Nr. 3K-3-247-916/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių teisę į valstybinės žemės nuomą ir statybos teisėtumo vertinimą išnuomotame sklype, aiškinimo ir taikymo.

2018 m. birželio 18 d.

Nr. 3K-3-240-916/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių vadovo pareigas bendrovei, įrodinėjimo taisykles, aiškinimo ir taikymo.

2018 m. birželio 20 d.

Nr. e3K-3-249-611/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių rašytinių įrodymų išreikalavimą ir proceso dalyvio teisę pateikti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria patenkintas prašymas dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo, aiškinimo bei taikymo.

2018 m. birželio 21 d.

Nr. e3K-3-245-378/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių proceso atnaujinimo sąlygas ir šio instituto taikymą, aiškinimo ir taikymo.

2018 m. birželio 20 d.

Nr. e3K-3-250-915/2018

Nuoroda

Dėl tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimo.

2018 m. birželio 18 d.

Nr. e3K-3-234-469/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.


Užsisakykite naujienlaiškį