2018 m. birželio 25 d. – birželio 29 d.

Apžvalgos Fonas
ĮPVĮ nustatyta tvarka gauto vykdomojo įrašo nepateikus vykdyti kyla tokie patys padariniai kaip ir laiku nepateikus vekselio apmokėti ar nepranešus apie jo neapmokėjimą – asmuo netenka galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimą ne teismo tvarka, tačiau tai savaime nereiškia, kad baigėsi vekselyje nurodyta mokėjimo prievolė, dėl kurios įvykdymo vekselio gavėjas gali reikšti reikalavimą teisme.
 
Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovas (vekselio gavėjas), ne ginčo tvarka gavęs notaro išduotą vykdomąją įrašą ir nustatytu terminu nepateikęs jo vykdyti, turi teisę ginčo tvarka reikalauti priteisti skolą.
 
Kasacinis teismas, aiškindamas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau - ĮPVĮ) įtvirtintas taisykles dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir jų patenkinimo, yra konstatavęs, kad vekselio turėtojo teisė „pareikšti reikalavimus“ reiškia kreipimąsi į notarą dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka, notarui išduodant vykdomąjį įrašą.
 
Teisėjų kolegija, konstatavo, kad ĮPVĮ nustatyta tvarka gauto vykdomojo įrašo nepateikus vykdyti kyla tokie patys padariniai kaip ir laiku nepateikus vekselio apmokėti ar nepranešus apie jo neapmokėjimą – asmuo netenka galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimą ne teismo tvarka, tačiau tai savaime nereiškia, kad baigėsi vekselyje nurodyta mokėjimo prievolė, dėl kurios įvykdymo vekselio gavėjas gali reikšti reikalavimą teisme.
 
Teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog ginčo vekselis, neturintis paprastojo vekselio galios, gali būti panaudotas kaip paprastas skolos raštelis.
 
Skaityti nutartį 2018 m. birželio 29 d. Nr. 3K-3-263-378/2018 Nuoroda
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 15 bylų:

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių turto priskyrimą asmeninei ar bendrajai jungtinei nuosavybei, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 27 d.

Nr. 3K-3-260-378/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių kredito unijos vadovų – valdybos narių ir paskolų komiteto pirmininko – neteisėtais veiksmais padarytos žalos kredito unijai atlyginimą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 29 d.

Nr. e3K-3-269-916/2018

 Nuoroda

 

Dėl teisės normų, reglamentuojančių dėl kredito unijos valdymo organų – valdybos ir paskolų komiteto – narių veiksmų ir neveikimo atsiradusių nuostolių kredito unijai atlyginimą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 29 d.

Nr. 2-55-3-02253-2015-5

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių dėl kredito unijos valdymo organų – valdybos ir paskolų komiteto – narių veiksmų ir neveikimo atsiradusių nuostolių kredito unijai atlyginimą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 29 d.

Nr. 2-55-3-02252-2015-4

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių su mokymu susijusių išlaidų atlyginimą neištarnavus vidaus tarnyboje sutartyje nustatyto laiko, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 29 d.

Nr. e3K-3-254-1075/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimo išaiškinimą, atskirojo skundo padavimo terminą ir jo atnaujinimą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 27 d.

Nr. 3K-252-701/2018

Nuoroda

Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, naudojimosi bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektu tvarkos nustatymo ir santykio tarp šių bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų

2018 m. birželio 29 d.

Nr. 3K-3-255-248/2018

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių Europos vykdomojo rašto išdavimo ir panaikinimo procedūras, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 28 d.

Nr. e3K-3-277-469/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių laidavimo pabaigą, kai iš esmės pasikeičia prievolė, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 27 d.

Nr. e3K-3-257-916/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių statinių statybą (rekonstrukciją) arti žemės sklypo ribos (ne)mažinant atstumo iki jos, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 29 d.

Nr. 3K-3-267-403/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių teises į valstybinę žemę, kaip prielaidą įgyvendinti statytojo teisę ir taikyti nuosavybės apsaugą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 29 d.

Nr. 3K-3-262-1075/2018

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių įskaitymo ir skolos dengimo turtu sandorius, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 27 d.

Nr. e3K-3-259-403/2018

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tarpusavyje susijusių ūkio subjektų, dalyvaujančių tame pačiame viešajame pirkime, pasiūlymų vertinimą, aiškinimo bei taikymo

2018 m. birželio 27 d.
Nr. e3K-3-317-469/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių skolos pagal vekselį priteisimą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. birželio 27 d.
Nr. e3K-3-256-687/2018

Nuoroda

Dėl prokūros išdavimo ir galiojimo, bei proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo procesinių sprendimų privalomumą

2018 m. birželio 29 d.

Nr. e3K-3-261-701/2018

Nuoroda

Dėl rangos santykių kvalifikavimo, atliktų rangos darbų priėmimo ir užsakovo teisės remtis darbų trūkumų faktu

2018 m. birželio 27 d.

Nr. e3K-3-253-469/2018

Nuoroda

 

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

Užsisakykite naujienlaiškį