2018 m. gruodžio 10 d. – gruodžio 14 d.

Apžvalgos Fonas
Kreditorių reikalavimai, kurie patvirtinti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu arba įsigaliojusiu kitos institucijos vykdytinu sprendimu, turi būti įtraukiami į restruktūrizavimo planą be kreditoriaus specialaus pareiškimo.

Skolininkei iškelta restruktūrizavimo byla, paskirta restruktūrizavimo administratorė. Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtinti kreditorių reikalavimai, o kita nutartimi - restruktūrizavimo planas laikotarpiui nuo 2016 m. birželio 13 d. iki 2020 m. birželio 13 d. Kreditorė UAB „Termona service“ kreipėsi į teismą, prašydama patikslinti kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, įtraukiant į jį šios kreditorės reikalavimą, kuris jau buvo patvirtintas įsiteisėjusiu teismo įsakymu, bet nepateiktas antstoliui vykdyti, t.y. turėjo būti įtrauktas į kreditorių sąrašą rengiant restruktūrizavimo planą, tačiau liko nepagrįstai neįtrauktas.

Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad ĮRĮ nustatyti du terminai, per kuriuos kreditoriai turi teisę pareikšti finansinius reikalavimus, o teismas – juos priimti: 1) per teismo nustatytą laikotarpį: 30-45 kalendorinės dienos (atnaujinamasis terminas); 2) ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme, jeigu kreditoriai dėl svarbių priežasčių negalėjo reikalavimų pateikti nustatytu laiku (naikinamasis terminas).

Pagal reikalavimų apibrėžtumo laipsnį kreditoriai gali būti skirstomi į dvi grupes. Šiuo atveju kreditorius priskirtinas pirmai grupei - tai kreditoriai, kurių reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu arba įsigaliojusiu kitos institucijos vykdytinu sprendimu. Tokių reikalavimų specifika yra ta, kad jie akivaizdžiai žinomi pačiam skolininkui. Tokie reikalavimai galėtų būti priverstinai vykdomi, jei skolininkui nebūtų iškelta restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 8 straipsnis). Be to, tokių reikalavimų pagrįstumas nebegali būti ginčijamas ir revizuojamas restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui tvirtinant reikalavimus.

Teisėjų kolegija taip pat pasisakė, jog atsižvelgiant, kad kreditorius jau yra pareiškęs savo valią gauti reikalavimo patenkinimą, leidžia daryti išvadą, kad nėra esminio skirtumo tarp jo (kreditoriaus nepateikusio vykdomojo dokumento antstoliui) ir kreditoriaus, kuris pateikė vykdomąjį dokumentą vykdyti antstoliui. Taigi kreditorės UAB „Termona service“ reikalavimas turi būti įtrauktas į restruktūrizavimo planą ir į teismo tvirtinamą kreditorių reikalavimų sąrašą be specialaus pareiškimo.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 8 bylas:

Dėl teisės į grąžintino turto pagerinimo išlaidų atlyginimą

2018 m. gruodžio 12 d.

Nr. 3K-3-494-219/2018

Nuoroda

Dėl asmens pripažinimo ribotai veiksniu

2018 m. gruodžio 13 d.

Nr. e3K-3-493-421/2018

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės įsigijimo ne aukciono tvarka, teisėtų lūkesčių principo

2018 m. gruodžio 12 d.

Nr. e3K-3-483-701/2018

Nuoroda

Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

2018 m. gruodžio 12 d.

Nr. e3K-3-480-701/2018

Nuoroda

Dėl to, ar, nutraukus santuoką ir teismui procesiniu sprendimu patvirtinus susitarimą dėl santuokos nutraukimo padarinių, sutuoktiniai (vienas jų) vėliau gali pareikšti savarankišką reikalavimą padalyti santuokoje įgytą turtą

2018 m. gruodžio 13 d.

Nr. e3K-3-489-687/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinio asmens teisę kreiptis į teismą, ginant dalykinę reputaciją Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 straipsnio pagrindu, aiškinimo ir taikymo

2018 m. gruodžio 12 d.

Nr. e3K-7-471-403/2018

Nuoroda

 

Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, išvestinio ieškinio, bendrovės vadovo atsakomybės

2018 m. gruodžio 12 d.

Nr. e3K-3-472-313/2018

Nuoroda

Dėl atleidimo nuo civilinės atsakomybės dėl trečiųjų asmenų veiksmų ir vykdymo išlaidų dydžio bei jo įrodinėjimo

2018 m. gruodžio 12  d.

Nr. e3K-3-473-916/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 


Užsisakykite naujienlaiškį