2018 m. gruodžio 3 d. – gruodžio 7 d.

Apžvalgos Fonas
Vien aplinkybė, kad skolos perkėlimo sutartyje nėra nurodytas atlyginimas už perimtą skolinį įsipareigojimą, negali būti pripažįstama pakankamu įrodymu, patvirtinančiu, kad sutikimą davusiai kreditorei tikrai buvo žinoma apie tai, jog sutartis yra neatlygintinė, tuo labiau kad ji prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas klausimas, kas laikytina juridinio asmens teisnumui prieštaraujančiu sandoriu. UAB ‚Granum food“ ir ieškovė sudarė skolos perkėlimo sutartį, pagal kurią UAB „Granum food“ skola perkelta ieškovei atsakovės (kreditorės) sutikimu. Ieškovei buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas skolos perkėlimo sutartį pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento, nes ji prieštarauja ieškovės, kaip pelno siekiančio juridinio asmens, veiklos tikslams ir pažeidžia jos kreditorių interesus – sutartis yra akivaizdžiai nenaudinga ieškovei, nes skola perimta neatlygintinai, tam nesant teisinio ar faktinio pagrindo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog galimybė pripažinti sandorį negaliojančiu remiantis tuo, jog jis prieštarauja juridinio asmens teisnumui, savaime nėra siejama su sudaromo sandorio komercine nauda – teisėjų kolegija akcentavo, jog net ir neatlygintinis sandoris ne visada prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslui. Kasacinis teismas pažymėjo, kad ieškovė ir UAB „Granum food“ užsiėmė panašia veikla, iš atsakovės (kreditorės) pirkdavo tą pačią produkciją, šias įmones siejo pastovūs ir ilgalaikiai verslo santykiai - tai sudaro pakankamą pagrindą daryti prielaidą, kad UAB „Granum food“ galėjo atsiskaityti su ieškove suteikdama jai kitokią materialinę naudą, kurios forma nebuvo lėšos. Teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog vien aplinkybė, kad šioje sutartyje nėra nurodytas atlyginimas už perimtą skolinį įsipareigojimą, negali būti pripažįstama pakankamu įrodymu, patvirtinančiu, kad atsakovei (kreditorei) tikrai buvo žinoma apie tai, jog sutartis yra neatlygintinė, tuo labiau kad ji prieštarauja ieškovės, kaip privataus juridinio asmens, veiklos tikslams.

Nagrinėdamas atsakovės (kreditorės) sąžiningumo klausimą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog sutarties objektas yra pirminio skolininko ir ieškovės susitarimas dėl skolos perkėlimo, o atsakovė, kaip kreditorė, tik davė sutikimą sudaryti tokią sutartį, todėl nenustatyta aplinkybių, galinčių įrodyti atsakovės nesąžiningumą.

Skaityti nutartį  2018 m. gruodžio 4 d. Nr. e3K-3-439-421/2018 Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 15 bylų:

Dėl įrodymų vertinimo taisyklių taikymo, atskleidžiant sutarties turinį ir nustatant padaryto sutarties pažeidimo pobūdį

2018 m. gruodžio 6 d.

Nr. e3K-3-484-684/2018

Nuoroda

Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių, sprendžiant dėl nuomos teisės į valstybinį žemės sklypą tęstinumo pripažinimo, pasikeitus šio žemės sklypo patikėtiniui

2018 m. gruodžio 6 d.

Nr. e3K-3-429-916/2018

Nuoroda

Dėl taikos sutarties patvirtinimo civiliniame procese, kai yra neprivalomas procesinis bendrininkavimas atsakovų pusėje, taip pat kai yra pareikštas priešieškinis, o sudaryta taikos sutartimi ginčas išsprendžiamas ne su visais bendraatsakoviais

2018 m. gruodžio 5 d.

Nr. e3K-3-478-687/2018

Nuoroda

Dėl žemės sklypo, į kurį atkurtos nuosavybės teisės, nuomotojo teisių ir pareigų, taip pat pastatų pirkimo–pardavimo sutarties dalies dėl inžinerinių tinklų pardavimo teisėtumo

2018 m. gruodžio 6 d.

Nr. e3K-3-433-687/2018

Nuoroda

Dėl tėvystės nuginčijimo

2018 m. gruodžio 5 d.

Nr. e3K-3-475-969/2018 (N)

Nuoroda

Dėl individualios draudimo sutarties sąlygos turinio

2018 m. gruodžio 4 d.

Nr. 3K-3-479-1075/2018

Nuoroda

Dėl pardavėjo atsakomybės už parduodamo naudoto daikto kokybę ir pirkėjo teisių nusipirkus netinkamos kokybės daiktą

2018 m. gruodžio 4 d.

Nr. e3K-3-454-611/2018

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės nuomos ne aukciono tvarka

2018 m. gruodžio 4 d.

Nr. 3K-3-448-421/2018

Nuoroda

Dėl prejudicinių faktų bei turto vertės vykdymo procese nustatymo

2018 m. gruodžio 4 d.

Nr. 3K-3-476-219/2018

Nuoroda

Dėl tarptautinio teismingumo taisyklių, kai civilinės bylos procesui būdingas absoliutus privalomasis procesinis bendrininkavimas, o bendraatsakovių buveinės yra skirtingose valstybėse

2018 m. gruodžio 6 d.

Nr. e3K-3-431-1075/2018

Nuoroda

Dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose įtvirtinto reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti techninę dokumentaciją

2018 m. gruodžio 6 d.

Nr. e3K-3-427-378/2018

Nuoroda

Dėl kompetentingo subjekto skirti drausminę nuobaudą (papeikimą) biudžetinės švietimo įstaigos vadovui

2018 m. gruodžio 4 d.

Nr. e3K-3-469-611/2018

Nuoroda

Dėl civilinės atsakomybės taikymo juridinio asmens vienasmenį valdymo organą laikinai pavaduojančiam asmeniui dėl fiduciarinių pareigų pažeidimo, juridinio asmens vardu sudarius akivaizdžiai tam juridiniam asmeniui nenaudingą sandorį

2018 m. gruodžio 4 d.

Nr. 3K-3-460-421/2018

Nuoroda

Dėl atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų

2018 m. gruodžio 6 d.

Nr.  e3K-3-425-219/2018

Nuoroda

Dėl notaro teisės atsisakyti atlikti notarinį veiksmą

2018 m. gruodžio 5 d.

Nr.  e3K-3-474-690/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.


Užsisakykite naujienlaiškį