2018 m. lapkričio 05 d. – lapkričio 09 d.

Apžvalgos Fonas

Skolininko (įkaito davėjo) skolos įkaito gavėjui (bankui) padengiant garantiją turi būti dengiamos iš finansinio užtikrinimo lėšų, nepaisant įkaito gavėjo (banko) bankroto, jeigu sutartyje nėra aptarta kita išieškojimo nukreipimo tvarka.

Byloje sprendžiamas klausimas, ar bankas (įkaito gavėjas), kurio naudai įkeistos skolininko (įkaito davėjo) tame pačiame banke esančios lėšos, skirtos šio banko išduotai garantijai užtikrinti, gali (turi pareigą) nukreipti išieškojimą į šias lėšas po to, kai pagrindinė prievolė neįvykdoma bei iškeliama šio banko bankroto byla.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudiciniu sprendimu, pažymėjo, jog finansiniam įkaitui suteikiama lengvata, palyginti su kitomis įkaito rūšimis, kurios nepatenka į Direktyvos Nr. 2004/47 taikymo sritį. Direktyvos 2002/47 4 straipsnio 1 ir 5 dalys aiškintinos taip, kad pagal jas įkaito (nustatyto susitarimu dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo) gavėjui nenustatyta pareiga savo reikalavimą, kylantį dėl šiame susitarime įtvirtintų finansinių įsipareigojimų neįvykdymo, patenkinti visų pirma iš šio įkaito. Tačiau Direktyvos 2002/47 4 straipsnio 1 ir 5 dalimis siekiama, jog susitarimas dėl finansinio įkaito būtų vykdomas teikiant pirmenybę tarp šalių sutartoms sąlygoms laikantis Direktyvos 2002/47 tikslų.

Tiek Įmonių bankroto, tiek Bankų įstatymas suteikia Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatoms prioritetą prieš pastaruosius teisės aktus. Į banko sąskaitą įneštų lėšų teisinį režimą bei jų statusą bankroto atveju reglamentuojančios normos laikytinos lex generalis (bendroji norma), o  Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme (toliau – FUSĮ) įtvirtintas finansinio įkaito teisinis režimas, ypač tiesiogiai įtvirtinta teisė atlikti įskaitymą, – lex specialis (specialioji norma). Todėl FUSĮ 9 straipsnio 8 dalis „kitu įstatymu nustatytas atvejis, kai yra tiesiogiai nurodyta, kad bankas privalo vykdyti prievoles po bankroto bylos iškėlimo“ yra suprantama pagal Bankų įstatymą.

Atsižvelgiant į tai, Teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais, padarė išvadą, jog finansinis užtikrinimas laikomas specialiu instrumentu, į kurį norint nukreipti išieškojimą, pirmiausia reikia įvertinti šalių sudarytos sutarties nuostatų turinį– įvertinti, ar sutartyje nėra aptarta išieškojimo nukreipimo tvarka. Nesant šį klausimą reglamentuojančių sutarties sąlygų, įkaito gavėjas savo reikalavimą turi patenkinti visų pirma iš tuo tikslu pateikto įkaito, prieš jį nukreipdamas į įkaito davėjo kitą turtą.

Skaityti nutartį 2018 m. lapkričio 7 d. Nr. e3K-3-396-313/2018  Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 18 bylų:

Dėl antstolio teisės atlikti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą iš skolininkės bankrutuojančios įmonės, kurios prievolė sumokėti skolą atsirado po bankroto bylos iškėlimo, ir skola pagal įsiteisėjusį ir vykdytiną teismo sprendimą priteista išieškoti iš įmonės bankroto administravimo lėšų, taip pat dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo

2018 m. lapkričio 8 d.

Nr. 3K-3-423-687/2018

Nuoroda

Dėl viešojo pirkimo dalyvių teisės panaikinti perkančiųjų organizacijų sprendimą netenkinti tiekėjų pretenzijos ir įpareigoti vertinti dalyvių pasiūlymus įstatymų nustatyta tvarka

2018 m. lapkričio 7 d.

Nr. e3K-3-406-378/2018

Nuoroda

Dėl iš testamentinės išskirtinės kylančios prievolės pobūdžio

2018 m. lapkričio 7 d.

Nr. 3K-3-410-219/2018

Nuoroda

Dėl paskolos sutarties teisinių padarinių, įrodymų vertinimo bei teismo pareigos motyvuoti procesinį sprendimą

2018 m. lapkričio 7 d.

Nr. 3K-3-408-687/2018

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės nuomos ne aukciono tvarka sutarties nutraukimo

2018 m. lapkričio 7 d.

Nr. e3K-3-407-916/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių ieškinio senatį, teismo pareigos motyvuoti teismo sprendimą

2018 m. lapkričio 6 d.

Nr. e3K-3-388-248/2018

Nuoroda

Dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo ir darbo apmokėjimo

2018 m. lapkričio 5 d.

Nr. e3K-3-413-611/2018

Nuoroda

2018 m. lapkričio 5 d.

Nr. e3K-3-412-403/2018

Nuoroda

2018 m. lapkričio 5 d.

Nr. e3K-3-403-695/2018

Nuoroda

2018 m. lapkričio 5 d.

Nr. e3K-3-402-403/2018

Nuoroda

2018 m. lapkričio 7 d

Nr. e3K-3-411-695/2018

Nuoroda

Dėl bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo

2018 m. lapkričio 6 d.

Nr. e3K-3-422-915/2018

Nuoroda

Dėl žemės sklypų ribų nustatymo

2018 m. lapkričio 9 d.

Nr. 3K-3-419-403/2018

Nuoroda

Dėl apeliacinio skundo padavimo, priėmimo ir trūkumų šalinimo tvarkos

2017 m. lapkričio 7 d.

Nr. e3K-3-409-1075/2018

Nuoroda

Dėl nuostolių atlyginimo, esant neteisėtai atskleistai komercinei paslapčiai

2018 m. lapkričio 5 d.

Nr. e3K-3-309-313/2018

Nuoroda

Dėl trečiojo asmens teisės įvykdyti prievolę už skolininką

2018 m. lapkričio 9 d.

Nr. 3K-3-416-378/2018

Nuoroda

Dėl teisminės gynybos taikymo pažeistoms teisėms apginti sąlygų

2018 m. lapkričio 6 d.

Nr. 3K-3-384-684/2018

Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės ribojimo servitutu, nuosavybės išpirkimo

2018 m. lapkričio 9 d.

Nr. e3K-3-415-695/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.


Užsisakykite naujienlaiškį