2018 m. lapkričio 12 d. – lapkričio 16 d.

Apžvalgos Fonas
Pagal valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos profesinės sąjungos steigimo dokumentus įsteigti profesinės sąjungos padaliniai negali būti laikomi darbdavio lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas klausimas, kokios profesinės sąjungos laikomos veikiančiomis darbdavio lygmeniu. Ieškovas teigė, jog vadovaujantis LR darbo kodeksu, į darbo tarybą privaloma tvarka turi būti išrinktas vienas darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos narys, tačiau balsavimo biuletenyje nebuvo pažymėta, kad ieškovas yra profesinės organizacijos narys. Bylą pirmąja ir apeliacine instancija nagrinėję teismai nurodė, kad profesinė organizacija, kurios narys yra ieškovas, nėra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, o yra teritoriniu lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos padalinys.


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog įstatymų leidėjas LR darbo kodekse aiškiai nurodė, kaip gali būti steigiama profesinė sąjunga darbdavio lygmeniu, – tam būtina, kad ji būtų steigiama įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje arba padalinyje ir turėtų nustatytą skaičių steigėjų arba ne mažesnį nei nustatytas skaičius darbdavio darbuotojų. Pagal valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos profesinės sąjungos steigimo dokumentus įsteigti tokios profesinės sąjungos padaliniai, net ir atitinkantys kvalifikuojančius kriterijus, negali būti laikomi darbdavio lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, nes yra įsteigti kaip kitos profesinės sąjungos padalinys, o ne atskira profesinė sąjunga.

 

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog tik laikantis nustatytų reikalavimų įsteigta profesinė sąjunga gali būti pripažįstama darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga ir gali naudotis jai įstatymų leidėjo suteiktomis teisėmis, pavyzdžiui, pasiūlyti kandidatus į darbo tarybos narius.

Skaityti nutartį 2018 m. lapkričio 12 d. Nr. 3K-3-417-421/2018 Nuoroda


Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 2 bylas:

Dėl ieškinio senaties aiškinimo ir taikymo tokiam atsakovui, kuris neprašo taikyti ieškinio senaties termino, kai ieškinys reiškiamas dviem solidariesiems atsakovams, iš kurių tik vienas prašo teismo taikyti ieškinio senatį, o kitas to neprašo, ir teismų sprendimais nėra nustatoma solidarioji atsakovų atsakomybė, taip pat dėl svarbių priežasčių atnaujinti ieškinio senaties terminą

2018 m. lapkričio 14 d.

Nr. e3K-3-421-1075/2018

Nuoroda

Dėl atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, kompensacijos už terminuotos darbo sutarties nutraukimą priteisimo

2018 m. lapkričio 12 d.

Nr. e3K-3-420-690/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.
Užsisakykite naujienlaiškį