2018 m. lapkričio 19 d. – lapkričio 23 d.

Apžvalgos Fonas
Juridinio asmens vadovo atšaukimas yra juridinę reikšmę turintis faktas, sudarantis pagrindą darbo sutarčiai pasibaigti, kitaip tariant, civilinių santykių su juridiniu asmeniu pabaiga (vadovo atšaukimas) lemia darbo santykių pabaigą.

Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti jo atleidimą iš VĮ „Automagistralė“ direktoriaus pareigų neteisėtu. Darbo sutartis su ieškovu nutraukta Susisiekimo Ministerijos įsakymu dėl įmonei padarytos žalos, darbo sutartis nutraukta ieškovo ligos metu, neišmokėta išeitinė, neduota pasiaiškinti.

Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad nacionalinėje teisėje įtvirtintas įmonės vadovo teisinis statusas yra dualistinis: tarp įmonės ir jos vadovo visų pirma susiklosto pavedimo teisiniai santykiai, grįsti pasitikėjimu, tačiau kartu – ir darbdavio bei darbuotojo santykiai, kurie įforminami sudarant darbo sutartį. Visgi ieškovo atleidimo metu galiojusiame Darbo kodekse, skirtingai nei anksčiau galiojusiame, įtvirtintas juridinio asmens vadovo atšaukimo institutas kaip savarankiškas darbo sutarties pasibaigimo pagrindas (104 straipsnis).

Darbo santykių nutraukimas atšaukus vadovą, net ir esant kaltiems jo veiksmams, yra paprastesnis, operatyvesnis, sudarantis galimybę greičiau skirti naują vadovą, lyginant su kitais DK nustatytais atleidimo pagrindais, siejamais su darbuotojo kalte. Kaip jau nurodyta, šis pagrindas yra pakankamas darbo santykiams pasibaigti, todėl nereikia parinkti ir taikyti kitų DK normų, nustatančių darbo sutarties pasibaigimo pagrindus (DK 53–60 straipsniai). Be to, taikant kitus darbo santykių nutraukimo pagrindus skiriasi procedūros bei taikytinos garantijos, jų suderinimas gali tapti komplikuotas. Taigi, atšaukus vadovą, papildomo darbo sutarties nutraukimo pagrindo (ne atšaukimo) nurodymas yra nereikalingas, perteklinis, galintis apsunkinti atleidimą ir ginčų nagrinėjimą

Atkreiptinas dėmesys, kad įsakyme visų pirma nurodytas civilinių santykių pabaigą liudijantis  faktas – ieškovo atšaukimas, reiškiantis jam suteiktų įgaliojimų panaikinimą. Tokiu atveju būtent šis faktas ir yra priežastis nutraukti darbo sutartį. Teisėtas civilinių santykių nutraukimas šiuo atveju reiškia ir pagrįstą darbo santykių pabaigą (DK 104 str. pagrindu). 

Skaityti nutartį 2018 m. lapkričio 23 d. Nr. e3K-3-477-248/2018 Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 12 bylų:


Dėl paveldėjimo sampratos, priėmusio palikimą įpėdinio teisės ginčyti sandorį

2018 m. lapkričio 20 d.

Nr. 3K-3-437-469/2018

Nuoroda

Dėl priėmusio palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, atsakomybės ribų už palikėjo skolas

2018 m. lapkričio 22 d.

Nr. e3K-7-315-915/2018

Nuoroda

Dėl įpareigojimo atsakovei vykdyti prievolę pagal sutartį natūra – atlikti būtinus veiksmus, skirtus žemės sklypui kaip atskiram turtiniam vienetui suformuoti, ir sudaryti to sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su ieškovu bei sumokėti netesybas

2018 m. lapkričio 20 d.

Nr. e3K-3-440-219/2018

Nuoroda

Dėl kuris yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė, pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, santuokos metu šį turtą iš esmės pagerinus

2018 m. lapkričio 22 d.

Nr. e3K-3-449-687/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių apeliacinės instancijos teismo teisę pakeisti ginčo santykių teisinį kvalifikavimą, taikymo ir aiškinimo

2018 m. lapkričio 21 d.

Nr. e3K-3-442-313/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą, teises, taip pat apeliacinės instancijos teismo teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui aiškinimo ir taikymo

2018 m. lapkričio 23 d.

Nr. 3K-3-446-378/2018  

Nuoroda

Dėl teisės į būstą apsaugą, įpareigojant sudaryti naudojamos patalpos nuomos sutartį

2018 m. lapkričio 21 d.

Nr. 3K-3-444-403/2018

Nuoroda

 Dėl preliminariosios būsimo buto pirkimo–pardavimo sutarties teisinio kvalifikavimo

2018 m. lapkričio 21 d.

Nr. e3K-3-434-695/2018

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutarčių sudarymą, ir proceso teisės normų, nustatančių ieškovo pareigą įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, aiškinimo bei taikymo

2018 m. lapkričio 23 d.

Nr. e3K-3-451-695/2018

Nuoroda

Dėl tyčinio bankroto pripažinimo ir žalos atlyginimo

2018 m. lapkričio 22 d.

 Nr. e3K-3-450-219/2018

Nuoroda

Dėl darbų rezultato kokybės garantijos pagal įstatymą, sutartinės garantijos ir teisių gynimo būdų

2018 m. lapkričio 20 d.

Nr. e3K-3-443-1075/2018

Nuoroda

Dėl juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl tyčinio bankroto

2018 m. lapkričio 23 d.

Nr. 3K-3-456-378/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.Užsisakykite naujienlaiškį