2018 m. lapkričio 26 d. – lapkričio 30 d.

Apžvalgos Fonas
Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose netaikomas, kai įsiteisėjusia teismo nutartimi bankrotas pripažįstamas tyčiniu.

Byloje sprendžiamas klausimas, ar Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose taikytinas ir teismo nutarčiai įmonės bankrotą pripažinus tyčiniu.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo ankstesnėje praktikoje yra pasisakęs, jog klausimas, ar bankrotas yra tyčinis, yra tik vienas iš bankroto procedūros etapų ir neatskiriama bankroto bylos dalis, tiesiogiai susijusi su bankroto bylos baigtimi, todėl proceso atnaujinimas negalimas. Tačiau šioje byloje teismas atkreipė dėmesį, kad praktikoje gali susidaryti situacija, jog bankroto pripažinimas tyčiniu gali būti nulemtas liudytojų melagingų parodymų, melagingos eksperto išvados, ar suklastotų dokumentų, vėliau nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, taip pat dėl į bylą nepateiktų tam tikrų įrodymų (nežinant apie juos), kuriuose galėjo būti reikšmingos bylai aplinkybės, o Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nenustato teisinio mechanizmo kaip ištaisyti pirmiau aptartas klaidas, galinčias lemti neteisingą ir neteisėtą sprendimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

Nors bankroto pripažinimo tyčiniu pagrindai ir tvarka yra įtvirtinti ĮBĮ, bei bankroto pripažinimas tyčiniu galimas tik įmonei iškeltoje bankroto byloje, nutartimi pripažinti bankrotą tyčiniu nepasisakoma dėl bankroto bylos esmės, šia nutartimi nėra užbaigiamas bankroto procesas, ji nedaro įtakos bankroto proceso eigai, išskyrus administratoriaus įgyjamą teisę patikrinti įmonės sandorius, apimančius ilgesnį laikotarpį. Todėl draudimas atnaujinti procesą dėl nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu, esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, pažeistų Konstitucijos 30 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintą asmens teisės į teisingą teismą principą, būtų neproporcinga priemonė.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismo išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė pakeisti pradėtą formuoti kasacinio teismo CPK 366 straipsnio 3 dalies normos dėl draudimo atnaujinti procesą bankroto bylose aiškinimą, bei nusprendė išaiškinti, kad CPK 366 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose turi būti aiškinamas kaip neapimantis įsiteisėjusių teismo nutarčių dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

Skaityti nutartį  2018 m. lapkričio 29 d. Nr. e3K-7-284-611/2018 Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 7 bylas:

Dėl subjektų, turinčių teisę reikšti reikalavimą dėl administravimo išlaidų priteisimo

2018 m. lapkričio 29 d.

Nr. 3K-3-463-313/2018

Nuoroda

Dėl arešto bausmę atliekančio asmens neturtinės žalos, patirtos valstybės institucijoms neužtikrinus jo teisės į tinkamą sveikatos priežiūrą, atlyginimo

2018 m. lapkričio 27 d.

Nr. e3K-3-445-611/2018

Nuoroda

Dėl teisės ginčyti vykdomojoje byloje antstolio paskirtos ekspertizės aktą

2018 m. lapkričio 27 d.

Nr. e3K-3-441-690/2018

Nuoroda

Dėl valstybės paveldėto turto, kuriam nustatyta hipoteka, perėmimo ir apskaitymo išlaidų atlyginimą iš lėšų, gautų realizavus hipoteka įkeistą turtą

2018 m. lapkričio 29 d.

Nr. 3K-3-464-219/2018

Nuoroda

Dėl lėšų grąžinimo iš kreditoriaus, kai tas lėšas sumokėjusi skolininkė nemoki įmonė, kuriai vėliau iškelta bankroto byla, pažeidžia atsiskaitymo su kreditoriais mokėjimų eiliškumą

2018 m. lapkričio 29 d.

Nr. e3K-3-458-687/2018

Nuoroda

Dėl civilinių bylų jurisdikcijos, reikalavimo pobūdžio

2018 m. lapkričio 29 d.

Nr. e3K-3-459-1075/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių tarptautinės jurisdikcijos taisykles sprendžiant reikalavimo dėl kompensacijos priteisimo teismingumo klausimą

2018 m. lapkričio 27 d.

Nr. e3K-3-462-916/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.


Užsisakykite naujienlaiškį