2018 m. liepos 09 d. – liepos 13 d.

Apžvalgos Fonas
Bylą nagrinėjantis teismas, negali pats nuspręsti, kuria sistema – indėlių garantijų, ar investuotojų kompensavimo, gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai, nes tai sprendžia pats skolinių reikalavimų turėtojas. Skolinių reikalavimų turėtojai negali naudotis dviguba kompensacija.
 
Byloje spręstas klausimas, ar lėšoms, kurios buvo asmens įmokėtos į jo asmeninę banko sąskaitą, siekiant įsigyti banko leidžiamų obligacijų, ir asmens sutikimu buvo nurašytos bei pervestos į banko vardu atidarytą sąskaitą, skirtą būsimai obligacijų emisijai apmokėti, šiai emisijai taip ir neįsigaliojus, taikomos investuotojų kompensavimo arba indėlių garantijų sistemos. Jei tokioms lėšoms taikomos indėlių garantijų ar investuotojų kompensavimo apsaugos sistemos, pagal kurią iš jų šios lėšos yra apdraustos, ir ar jų praradimas turėtų būti kompensuojamas.
 
Teismas konstatavo, jog esant situacijai, kai skoliniams reikalavimams taikomos tiek Direktyvoje 94/19/EB nurodytos indėlių garantijų sistemos, tiek Direktyvoje 97/9/EB nurodytos investuotojų kompensavimo sistemos ir kai nacionalinės teisės aktų leidėjas tokių skolinių reikalavimų nepriskyrė prie vienos sistemos pagal vieną ar kitą iš šių direktyvų, bylą nagrinėjantis teismas, remdamasis šia nuostata, negali pats nuspręsti, kuria sistema gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai.
 
Kai skoliniai reikalavimai, dėl kurių prašoma kompensacijos, tenkina tiek Direktyvoje 94/19/EB, tiek Direktyvoje 97/9/EB nustatytas sąlygas ir nacionalinėje teisėje nėra taisyklės dėl vienoje ar kitoje direktyvoje įtvirtintos sistemos taikymo tokiems skoliniams reikalavimams, tokioje situacijoje skolinių reikalavimų turėtojas, įrodinėdamas savo teisę į draudimo išmoką (siekdamas pasinaudoti teise į kompensaciją), turi pasirinkti vieną iš nacionalinėje teisėje įgyvendinant Direktyvas 94/19/EB ir 97/9/EB įtvirtintų kompensacijų sistemų – arba investuotojų kompensavimo sistemą, arba indėlių garantijų sistemą.
 
Skaityti nutartį 2018 m. liepos 11 d. Nr. 3K-3-214-701/2018 Nuoroda
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 6 bylas:

Dėl darbuotojo atsakomybės už netinkamą pareigų vykdymą ar jų nevykdymą

2018 m. liepos 12 d

Nr. 3K-3-310-403/2018

Nuoroda

Dėl darbuotojo pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo

2018 m. liepos 11 d.

Nr. e3K-3-285-1075/2018

Nuoroda

Dėl sutarčių aiškinimo

2018 m. liepos 12 d.

Nr. e3K-3-293-611/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymą, kai santuoka teismo sprendimu buvo nutraukta 1998 m., ištuoka, kaip reikalavo tuo metu galiojantys teisės aktai, nebuvo įregistruota, o klausimas dėl santuokos nutraukimo padarinių neišspręstas, aiškinimo ir taikymo

2018 m. liepos 12 d.

Nr. e3K-3-308-916/2018

Nuoroda

Dėl ginčo šalių taikos sutarties patvirtinimo

2018 m. liepos 12 d.

Nr. e3K-3-394-378/2018

Nuoroda

Dėl prejudicinių faktus, bendrovės dalyvio atsakomybę neįvykdžius įstatyme nustatytos pareigos bendrovei esant nemokiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo

2018 m. liepos 12 d.

Nr. e3K-3-286-421/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.
 Užsisakykite naujienlaiškį