2018 m. liepos 2 d. – liepos 6 d.

Apžvalgos Fonas
Restruktūrizavimo administratorius neturi teisės restruktūrizuojamos įmonės vardu ginčyti tokios įmonės iki restruktūrizavimo bylos jai iškėlimo sudarytus sandorius.
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas klausimas, ar restruktūrizavimo administratorius turi teisę pareikšti ieškinį ginant restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių interesus. Restruktūrizavimo administratorius byloje teigė, jog įmonės mokėjimai, kaip vienašaliai sandoriai, pripažintini negaliojančiais pagal actio Pauliana, nes, atlikus šiuos mokėjimus, sumažėjo įmonės turtas, buvo pažeisti susitarimai, sudaryti su didžiausia įmonės kreditore, suteikta pirmenybė kitiems įmonės kreditoriams – jos akcininkams.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog restruktūrizavimo administratorius įmonės vadovo nepakeičia. Teisėjų kolegija nurodė, jog restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti galimybę laikinų finansinių sunkumų turintiems ir veiklos nenutraukusiems juridiniams asmenims išsaugoti ir plėtoti verslą bei išvengti bankroto. Teismas taip pat pažymėjo, jog esant iškeltai restruktūrizavimo bylai, juridinis asmuo toliau vykdo veiklą, o jo valdymo organai išsaugo savo valdymo įgaliojimus, kurių, priešingai nei iškeltoje bankroto byloje, restruktūrizavimo administratorius neperima.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, jog teisės ginčyti įmonės sandorius neįtvirtinimas restruktūrizavimo administratoriui nelaikytinas įstatymo spraga. Teisėjų kolegija akcentavo, jog vien viešojo intereso tokio pobūdžio bylose egzistavimas nesudaro pagrindo pripažinti restruktūrizavimo administratoriui daugiau teisių, nei yra įtvirtinta teisiškai.
 
Šioje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padarė išvadą, jog restruktūrizavimo administratorius neturi teisės restruktūrizuojamos įmonės vardu ginčyti tokios įmonės iki restruktūrizavimo bylos jai iškėlimo sudarytus sandorius.
 
Skaityti nutartį 2018 m. liepos 4 d. Nr. 3K-3-273-611/2018 Nuoroda
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 15 bylų:

Dėl bylos nutraukimo pagrindo, kai byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka

2018 m. liepos 4 d.

Nr. e3K-3-288-687/2018

Nuoroda

Dėl perkamo valstybinės žemės sklypo dalių nustatymo jame esančio gyvenamojo namo bendraturčiams

2018 m. liepos 4 d.

Nr. e3K-3-279-690/2018

Nuoroda

Dėl administracinio teisės pažeidimo byloje nustatytų faktų prejudicinės galios civilinėje byloje, įrodinėjimo pareigos, didesnio pavojaus šaltinio padarytos žalos atlyginimo

2018 m. liepos 4 d.

Nr. e3K-3-270-915/2018

Nuoroda

Dėl tėvų prievolės materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, šios prievolės nevykdymo pasekmių ir skolos vaikų išlaikymo fondui

2018 m. liepos 4 d.

Nr. e3K-3-275-421/2018

Nuoroda

Dėl termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, pakartotinio prašymo atnaujinti procesą, teismo teisės atnaujinti procesą, kuriame sprendžiama dėl praleisto procesinio termino prieštaravimams dėl teismo įsakymo atnaujinimo pateikti

2018 m. liepos 4 d.

Nr. e3K-3-272-1075/2018

Nuoroda

Dėl  civilinių bylų teismingumo ir jurisdikcijos, paskolos sutarties sudarymo, sutarčių aiškinimo ir įrodymų vertinimo

2018 m. liepos 4 d.

Nr. e3K-3-276-687/2018

Nuoroda

Dėl turtinių kompleksų ir esminių pagrindinių daiktų dalių sampratos

2018 m. liepos 4 d.

Nr. e3K-3-287-690/2018

Nuoroda

Dėl lėšų, sumokėtų pagal banko akcijų pasirašymo sutartis, kai akcijų emisija nebuvo įvykdyta dėl banko bankroto, draustumo pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą

2018 m. liepos 4 d.

Nr. 3K-3-213-687/2018

Nuoroda

Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo neišsprendus bylos iš esmės

2018 m. liepos 4 d.

Nr. e3K-3-280-219/2018

Nuoroda

Dėl taikos sutarties tvirtinimo

2018 m. liepos 3 d.

Nr. 3K-3-282-421/2018

Nuoroda

Dėl asociacijos nario pašalinimo iš asociacijos sąlygų ir tvarkos bei bylos teisminio nagrinėjimo ribų, sprendžiant dėl pašalinimo teisėtumo

2018 m. liepos 5 d.

Nr. e3K-3-303-219/2018

Nuoroda

Dėl statinio (įrenginio) statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo – panaikinimo ir įrengto statinio neteisėtos statybos padarinių pašalinimo

2018 m. liepos 5 d.

Nr. e3K-3-299-403/2018

Nuoroda

Dėl privalomo bylos sustabdymo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punktą, pasirengimo bylos nagrinėjimui, apeliacinio skundo ribų ir bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui, kai neatskleista bylos esmė

2018 m. liepos 4 d.

Nr. 3K-3-271-219/2018

Nuoroda

Dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo

2018 m. liepos 2 d.

Nr.  e3K-3-290-916/2018

Nuoroda

Dėl ad hoc arbitražo teismo sudarymo tvarkos, arbitrų nepriklausomumo ir nešališkumo

2018 m. liepos 5 d.

Nr. e3K-3-298-687/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.


Užsisakykite naujienlaiškį