2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 17 d.

Apžvalgos Fonas

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 1 bylą: 

Dėl rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos teisės aktų pažeidimo), kaip negatyvaus pobūdžio tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo, kai vykdant viešojo pirkimo procedūras yra priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo ir sankcijos paskyrimo, tačiau nutarimo dalis skirti baudą yra apskųsta teismui ir dėl to iškelta byla, kuri perkančiajai organizacijai priimant sprendimą dėl viešojo pirkimo laimėtojo dar nėra išnagrinėta

2018 m. rugpjūčio 17 d.

Nr. e3K-3-301-916/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, ši nutartis pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktuali ir įdomi verslo teisės klausimais, todėl jos detaliau neaptariame.Užsisakykite naujienlaiškį