2018 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 31 d.

Apžvalgos Fonas
Bylą nagrinėjantis teismas, negali ex officio nuspręsti, kuria sistema – indėlių garantijų, ar investuotojų kompensavimo, gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai, nes tai sprendžia pats skolinių reikalavimų turėtojas. Skolinių reikalavimų turėtojai negali naudotis dviguba kompensacija.
 
Byloje spręstas klausimas, ar lėšoms, kurios buvo asmens įmokėtos į jo asmeninę banko sąskaitą, siekiant įsigyti banko leidžiamų obligacijų, ir asmens sutikimu buvo nurašytos bei pervestos į banko vardu atidarytą sąskaitą, skirtą būsimai obligacijų emisijai apmokėti, šiai emisijai taip ir neįsigaliojus, taikomos investuotojų kompensavimo arba indėlių garantijų sistemos. Jei tokioms lėšoms taikomos indėlių garantijų ar investuotojų kompensavimo apsaugos sistemos, pagal kurią iš jų šios lėšos yra apdraustos, ir ar jų praradimas turėtų būti kompensuojamas.
 
Teismas konstatavo, jog esant situacijai, kai skoliniams reikalavimams taikomos tiek Direktyvoje 94/19/EB nurodytos indėlių garantijų sistemos, tiek Direktyvoje 97/9/EB nurodytos investuotojų kompensavimo sistemos ir kai nacionalinės teisės aktų leidėjas tokių skolinių reikalavimų nepriskyrė prie vienos sistemos pagal vieną ar kitą iš šių direktyvų, bylą nagrinėjantis teismas, remdamasis šia nuostata, negali pats nuspręsti, kuria sistema gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai.
 
Kai skoliniai reikalavimai, dėl kurių prašoma kompensacijos, tenkina tiek Direktyvoje 94/19/EB, tiek Direktyvoje 97/9/EB nustatytas sąlygas ir nacionalinėje teisėje nėra taisyklės dėl vienoje ar kitoje direktyvoje įtvirtintos sistemos taikymo tokiems skoliniams reikalavimams, tokioje situacijoje skolinių reikalavimų turėtojas, įrodinėdamas savo teisę į draudimo išmoką (siekdamas pasinaudoti teise į kompensaciją), turi pasirinkti vieną iš nacionalinėje teisėje įgyvendinant Direktyvas 94/19/EB ir 97/9/EB įtvirtintų kompensacijų sistemų – arba investuotojų kompensavimo sistemą, arba indėlių garantijų sistemą.
 

Skaityti nutartį 2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 3K-3-233-219/2018 Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 2 bylas: 

Dėl įmonės vadovo materialinės atsakomybės taikymo sąlygų

2018 m. rugpjūčio 30 d.

Nr. 3K-3-322-1075/2018

Nuoroda

Dėl paveldėjimo teisių pardavimo

2018 m. rugpjūčio 31 d.

Nr. 3K-3-320-969/2018

 Nuoroda

                           

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

Užsisakykite naujienlaiškį