2018 m. rugsėjo 17 d. – rugsėjo 21 d.

Apžvalgos Fonas
Viešojo pirkimo konkurse perkančiosios organizacijos pageidaujama specifinė perkamo objekto paskirtis, nurodant konkrečius kriterijus ir požymius, turi būti nurodyta konkurso sąlygose, o to nepadariusi perkančioji organizacija netenka teisės konkurso sąlygose neįtvirtintus reikalavimus taikyti vertindama tiekėjų pasiūlymus.
 
Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygoms - šalys nesutarė, ar ieškovės turimos paslaugų teikimo priemonės yra tinkamos (ar tai šiukšlių dėžės ar konteineriai).
 
Kasacinis teismas dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pasisakė, kad šios privalo būti aiškios tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos aiškintinos ir taikytinos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, kita vertus, sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška.
 
Pažymėtina, kad tik dėl aiškiai neišviešinto privalomai taikomo teisinio reguliavimo kasacinio teismo nustatytas korekcinis mechanizmas, pagal kurį tiekėjams turi būti leidžiama pataisyti pasiūlymo trūkumus, nulemtus viešojo pirkimo sąlygų. Kitais atvejais tiekėjų pasiūlymai privalo būti vertinami išimtinai pagal pirkimo sąlygas.
 
Atsižvelgdama į pirmiau nurodytų argumentų visumą, teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijamas atsakovės sprendimas buvo neteisėtas dviem aspektais: tiek dėl pasiūlymo vertinimo nepagrįstumo, tiek dėl neracionalaus ginčo konkurso sąlygos nustatymo.
 
Skaityti nutartį 2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. e3K-3-325-469/2018 Nuoroda
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 4 bylas: 

Dėl bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo

2018 m. rugsėjo 19 d.

Nr. e3K-3-329-916/2018

Nuoroda

Dėl kompensacijos už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą dydžio nustatymo

2018 m. rugsėjo 19 d.

Nr. 3K-3-328-611/2018

Nuoroda

advokatų profesinės bendrijos ir kliento ginčo dėl užmokesčio už teisines paslaugas priteisimo arbitruotinumo,

2018 m. rugsėjo 21 d.

Nr. e3K-3-330-969/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių apeliacinės instancijos teismo teisę perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, aiškinimo ir taikymo

2018 m. rugsėjo 21 d.
Nr. 3K-3-326-1075/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.


Užsisakykite naujienlaiškį