2018 m. spalio 22 d. – spalio 26 d.

Apžvalgos Fonas
Tiek darbo ginčų komisija, tiek ir teismas, neturi teisės ginčą laimėjusiai šaliai priteisti šios darbo ginčų komisijoje patirtų išlaidų atlyginimo.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas ginčo šalių darbo ginčų komisijoje patirtų bylinėjimosi išlaidų, kai tas ginčas vėliau tapo teisminis, atlyginimo priteisimas teisme. Apeliacinės instancijos teismas nepriteisė darbo ginčų komisijoje patirtų bylinėjimosi išlaidų, tačiau nurodė, jog išlaidos, patirtos advokato pagalbai apmokėti už atstovavimą yra atlygintinos, nes jos laikytinos kaip patirtos ginčą nagrinėjant teisme.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog Darbo kodekso 217 straipsnio 3 dalyje aiškiai įtvirtinta nuostata, kad darbo ginčų komisijoje ginčo šalių patirtos išlaidos nepriteisiamos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, jog šios nuostatos aspektu Darbo kodeksas nesuteikia pirmenybės Civilinio proceso kodekso normoms dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog tiek darbo ginčų komisija, tiek ir teismas, neturi teisės ginčą laimėjusiai šaliai priteisti šios darbo ginčų komisijoje patirtų išlaidų atlyginimo, nepaisant to, kam – darbo ginčų komisijai ar teismui – prašymas dėl jų atlyginimo priteisimo yra pareiškiamas, nes tokia teise šie darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantys organai įstatymų leidėjo valia nedisponuoja.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti, pasisakė, jog šalies išlaidos, turėtos advokato pagalbai darbo ginčų komisijoje apmokėti, negali būti kvalifikuojamos kaip jos išlaidos advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.

Skaityti nutartį 2018 m. spalio 24 d. Nr. 3K-3-378-701/2018 Nuoroda

Komercinės paslapties statuso netekimas savaime nereiškia, kad negalima drausti naudoti tokią informaciją, kai pats paslapties atskleidimas buvo neteisėtas. Iš neteisėtų veiksmų gauta nauda, t. y. dėl neteisėtų veiksmų atsiradęs faktinis pažeidėjo turtinės padėties pagerėjimas, nebūtinai gali sutapti su grynuoju pelnu. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas klausimas dėl  nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos. Ieškovo teigimu, buvusi įmonės darbuotoja, atsakovė, naujai įsteigtos įmonės veikloje naudojo ieškovės komercines ir technologines paslaptis, viliojo darbuotojus, perėmė dalį klientų.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė dėl galimybės drausti naudoti komercinę paslaptį po jos neteisėto atskleidimo. Atsakovė po darbo sutarties nutraukimo susitarimu buvo įpareigota saugoti ieškovės komercines paslaptis 24 mėn. laikotarpį. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nurodė, jog praėjus šiam laikotarpiui, informacija, tokia informacija galėjo būti teisėtai atskleidžiama ir neribotai naudojama atsakovės ir trečiųjų asmenų veikloje. Lietuvos Aukščiausias Teismas nesutiko su šia teismų pozicija ir nurodė, jog teisės aktai nukentėjusio asmens teisių gynimo būdų taikymo nesieja su komercinės paslapties apsaugos termino galiojimu. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog komercinės paslapties statuso netekimas savaime nereiškia, kad negalima drausti naudoti tokią informaciją, kai pats paslapties atskleidimas buvo neteisėtas.

Kasacinis teismas taip pat pasisakė ir dėl netiesioginių nuostolių apskaičiavimo būdo. Ieškovė reikalavo priteisti atsakovės bendrojo pelno sumą. Teisėjų kolegija nagrinėjo, koks yra atsakovės gautos naudos dydis: ar tai yra grynasis pelnas, gaunamas iš pajamų atėmus ūkinės veiklos metu patirtų sąnaudų vertę, ar tai yra jos bendrasis pelnas, gautas iš neteisėto pasinaudojimo ieškovės komercine paslaptimi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog iš neteisėtų veiksmų gauta nauda – tai dėl neteisėtų veiksmų atsiradęs faktinis pažeidėjo turtinės padėties pagerėjimas, kuris nebūtinai gali sutapti su grynuoju pelnu. Iš neteisėtų veiksmų gauta nauda gali būti pripažįstama ir tai, ką pažeidėjas sutaupė dėl padaryto pažeidimo, nors ekonominiu požiūriu negavo pelno. Teisėjų kolegija akcentavo, jog tokioje situacijoje nuostoliai turėtų būti apskaičiuojami ir jų atlyginimas priteisiamas pagal tai, kiek pajamų konkrečiai iš naudojimosi komercine paslaptimi gavo pažeidėjas.

Skaityti nutartį 2018 m. spalio 25 d. Nr. e3K-7-238-378/2018 Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 14 bylų:

Dėl civilinės atsakomybės už gamtai padarytą žalą, ekspertizės akto ir kitų įrodymų vertinimo

2018 m. spalio 24 d.

Nr. e3K-3-382-219/2018

Nuoroda

Dėl priežastinio ryšio, nuostolių pobūdžio, sprendžiant dėl neprofesionaliajam investuotojui atsiradusių investicinių nuostolių atlyginimo

2018 m. spalio 24 d.

Nr. e3K-3-377-611/2018

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės išnuomojimo ne aukciono būdu, valstybinės žemės sklypo išformavimo

2018 m. spalio 24 d.

Nr. 3K-3-291-313/2018

Nuoroda

Dėl vienašalio mišrios paslaugų – išperkamosios nuomos sutarties nutraukimo ir jos galimą priskyrimo viešųjų paslaugų pirkimo sutarčiai

2018 m. spalio 24 d.

Nr. 3K-3-383-469/2018

Nuoroda

Dėl vienašalio sutarties nutraukimo

2018 m. spalio 26 d.

Nr. e3K-3-386-378/2018

Nuoroda

Dėl be pagrindo įgyto turto priteisimo, įrodymų vertinimo

2018 m. spalio 25 d.

Nr. 3K-3-389-687/2018

Nuoroda

Dėl asmenų pirmumo teisės įgyti žemės ūkio paskirties žemę ir trečiojo asmens reikalavimų pareiškimo

2018 m. spalio 25 d.

Nr. e3K-3-295-313/2018

Nuoroda

Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo bei nutarties, kuria patvirtinta tokia sąmata, apskundimo tvarkos

2018 m. spalio 25 d.

Nr. 3K-3-391-690/2018

Nuoroda

Dėl CK 1.80, 6.225 straipsnių, ginčijant panaudos sandorį, taip pat ieškinio senaties termino taikymo, konstatavus niekinio sandorio faktą ir sprendžiant dėl restitucijos taikymo

2018 m. spalio 24 d.

Nr. e3K-3-381-695/2018

Nuoroda

Dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui

2018 m. spalio 24 d.

Nr. 3K-3-380-690/2018

Nuoroda

Dėl vaizdinio žymens pripažinimo prekių ženklu ir jo įregistravimo

2018 m. spalio 24 d.

Nr. e3K-3-376-421/2018

Nuoroda

Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir leidimo atlikti darbus be bendraturčių sutikimo

2018 m. spalio 26 d.

Nr. e3K-3-390-701/2018

Nuoroda

Dėl antstolio reikalavimų privalomumo ir baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

2018 m. spalio 25 d.

Nr. 3K-3-385-219/2018

Nuoroda

Dėl lėšų, sumokėtų pagal obligacijų pasirašymo sutartis, neįsigaliojus obligacijų emisijai, draustumo pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą

2018 m. spalio 25 d.

Nr. 3K-3-414-219/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.Užsisakykite naujienlaiškį