2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Apžvalgos Fonas
Pas darbdavį nusistovėjusi  konkrečiu atveju šalims sutariant dėl darbuotojui suteiktinų kasmetinių atostogų tvarka nepaneigia darbuotojo teisės į atostogas pagal iš anksto šalių sudarytą kasmetinių atostogų grafiką ir negali reikšti šios teisės atsiradimo papildomų sąlygų nustatymo. 

Nagrinėjamoje byloje atsakovė UAB „Alzida“ skyrė ieškovei griežčiausią drausminę nuobaudą dėl neatvykimo į darbą ieškovę atleido iš darbo. Ginčas kilo dėl to, kad, kaip teigė ieškovė, ji nebuvo darbe dėl jai nurodytu laikotarpiu suteiktų kasmetinių atostogų pagal patvirtintą pageidaujamą atostogų grafiką, o atsakovė teigė, kad ieškovei atostogos nebuvo suteiktos, nes dėl atostogų suteikimo ieškovei nebuvo priimtas atsakovės vadovės įsakymas.

Teisėjų kolegijos vertinimu, teisė darbuotojui į iš anksto suderintas kasmetines atostogas atsiranda vien tik šalių susitarimo dėl iš anksto sudaryto kasmetinių atostogų grafiko pagrindu ir joks papildomas darbuotojo prašymas dėl jų nėra reikalingas. Jei būtų aiškinama kitaip, t. y. kasmetinių atostogų suteikimo pagal darbuotojo prašymą ir kasmetinių atostogų suteikimo įforminimo darbdavio įsakymu tvarka būtų aiškinama kaip sąlyga darbuotojo teisei į kasmetines atostogas pagal iš anksto sudarytą grafiką atsirasti, tai paneigtų pačią darbuotojo teisės į iš anksto šalių sudarytą kasmetinių atostogų grafiką (eilę) esmę ir jos teisinę reikšmę, kadangi tai reikštų ne darbuotojo laisvai disponuojamą teisę, bet iš esmės jo teisės nebuvimą, nes tokia darbuotojo teisė priklausytų nuo darbdavio sutikimo.

Teisėjų kolegija nusprendė kad ieškovė turėjo teisę į kasmetines atostogas pagal šalių sutartą iš anksto sudarytą kasmetinių atostogų, todėl teisėtai šiuo laikotarpiu neatvyko į darbą, o dėl šios priežasties jai paskirta drausminė nuobauda yra nepagrįsta ir neteisėta.

Sakityti nutartį 2018 m. spalio 31 d. Nr. e3K-3-405-1075/2018 Nuoroda

Siekiant viešojo pirkimo ūkio subjektų elgesį kvalifikuoti kaip draudžiamą susitarimą, turi būti nustatytas ir bylos aplinkybėmis pagrįstas susitarimo, kaip jis suprantamas teismų praktikoje, t. y. tiek rašytinis susitarimas, tiek keitimasis informacija, laisvos rinkos atveju neįprastas prisitaikymas prie kito ūkio subjekto elgesio ir kt., sudarymo faktas.

Perkančioji organizacija, pastebėjusi, jog ieškovė ir UAB „Virkida“ pateikė vienodos kainos pasiūlymus nusprendė kreiptis į Konkurencijos tarybą išaiškinimo dėl galimų šių tiekėjų suderintų veiksmų. Konkurencijos taryba atsakyme pateikė preliminarią institucijos specialistų nuomonę, nurodė, kad pasiūlymuose esama tam tikrų veiksmų derinimo požymių. Šio Konkurencijos tarybos rašto pagrindu, papildomai nevertindama tiekėjų pasiūlymų, atsakovė konstatavo, kad yra nemažai ieškovės ir UAB „Virkida“ veiksmų derinimo požymių, kurie galėtų rodyti galimą šių ūkio subjektų susitarimą, ir nutarė abiejų tiekėjų pasiūlymus atmesti.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostata numato, jog perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, inter alia, jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

Duomenys, gauti po pirminio Konkurso dalyvių vertinimo, taip pat vėliau gauta Konkurencijos tarybos pozicija kvalifikuotini kaip įtikinami duomenys. Kita vertus, pabrėžtina, kad vien įtikinamų duomenų turėjimas (gavimas, surinkimas) nėra pakankama sąlyga pašalinti ūkio subjektą iš viešojo pirkimo procedūrų de minimis (bent jau) neleidus jam pasiaiškinti dėl perkančiosios organizacijos turimų duomenų teisingumo ir abejonių pagrįstumo. Akivaizdu, kad neįmanoma tiksliai ir tinkamai įvertinti, ar formaliai panašiai suredaguoti ūkio subjektų pasiūlymai reiškia jų neteisėtą bendradarbiavimą, ar gali būti paaiškinami objektyviomis aplinkybėmis, jei iš jų tokių paaiškinimų prieš atmetant pasiūlymus neprašoma.

Skaityti nutartį 2018 m. spalio 31 d. Nr. e3K-3-397-378/2018 Nuoroda 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 10 bylų:

Dėl kasacinio skundo atsisakymo priėmimo

2018 m. spalio 31 d.

Nr. 3K-3-467-690/2018

Nuoroda

Dėl kasacinio skundo atsisakymo priėmimo

2018 m. spalio 31 d.

Nr. 3K-3-465-690/2018

Nuoroda

Dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ir notaro civilinės atsakomybės

2018 m. spalio 30 d.

Nr. e3K-7-143-684/2018

Nuoroda

Dėl uzufrukto nustatymo

2018 m. spalio 31 d.

Nr. 3K-3-400-916/2018

Nuoroda

Dėl bankroto administratoriaus vaidmens ir pareigų; bankrutavusios įmonės turto pardavimo

2018 m. spalio 31 d.

Nr. e3K-3-399-219/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių atsisakymą priimti ieškinį, kai ieškinį suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, aiškinimo ir taikymo

2018 m. spalio 31 d.

Nr. e3K-3-404-690/2018

Nuoroda

Dėl antstolio veiksmų teisėtumo vykdant išieškojimą iš daugiabučio namo savininkų bendrijos kaupiamosios sąskaito

2018 m. spalio 30 d.

Nr. e3K-3-375-684/2018

Nuoroda

Dėl garantinių išmokų priteisimo

2018 m. spalio 31 d.

Nr. e3K-3-470-687/2018

Nuoroda

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų bei pirkimo sąlygų panaikinimo

2018 m. spalio 31 d.

Nr. e3K-3-398-469/2018

Nuoroda

Dėl notaro atsisakymo atlikti notarinį veiksmą ir skundo dėl tokio atsisakymo nagrinėjimą teisme

2018 m. spalio 30 d.

Nr. e3K-3-379-248/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

Užsisakykite naujienlaiškį