2018 m. spalio 8 d. –  spalio 12 d

Apžvalgos Fonas
Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą.


Nagrinėjamoje byloje pareiškėja ginčijo antstolio patvarkymus, kuriais buvo nustatyta skolininkei priklausančio turto vertė.

Skolininkė ar kiti suinteresuoti asmenys, taip pat ir pareiškėja, nereiškė prieštaravimų dėl ekspertizės skyrimo ar eksperto parinkimo. Antstolis patvarkymu nustatė areštuoto turto vertę pagal nurodytą ekspertizės akte. Skolininkė, o vėliau ir pareiškėja, skųsdamos šiuos antstolio patvarkymus, iš esmės nesutiko su turto vertinimo etape gautu rezultatu – areštuoto turto kaina, tačiau argumentų, kad ši kaina nustatyta netinkamai ar kad ji esmingai neatitinka rinkos kainos, nepateikė. Pagrindinis pareiškėjos argumentas buvo tas, kad areštuoti pastatai yra puikioje strateginėje vietoje ir kad šį turtą skolininkė įgijo už žymiai didesnę nei vertinimo metu nustatytą kainą.

Pareiškėja taip pat rėmėsi skolininkės pateiktais specialistų preliminariais turto vertinimais. Antstolis, reaguodamas į skolininkės prieštaravimus, buvo nurodęs jai terminą, per kurį ji turėjo pateikti papildomus įrodymus, tačiau nei pati skolininkė, nei vėliau antstolio veiksmus skundusi pareiškėja nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, leidžiančių abejoti turto vertinimo metu eksperto nustatyta areštuoto turto kaina.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad antstolis tinkamai vykdė savo pareigas nustatant areštuoto turto vertę, o pareiškėja nepateikė motyvuotų prieštaravimų, dėl ko būtų galima abejoti turto vertės atitikčiai arčiausiai rinkos kainai turto vertinimo metu.

Skaityti nutartį 2018 m. spalio 11 d. Nr. 3K-3-344-421/2018 Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 17 bylų:

Dėl tėvystės nuginčijimo

2018 m. spalio 12 d.

Nr. 3K-3-362-969/2018

Nuoroda

Dėl tiekėjo atitikties kvalifikacijos reikalavimui – turėti gamintojo išduotą (jei pats nėra gamintojas) atstovavimo teisę arba turėti oficialų susitarimą su gamintojo atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis

2018 m. spalio 9 d.

 Nr. e3K-3-354-378/2018

Nuoroda

Dėl atsisakymo priimti ieškinį, kai yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu

2018 m. spalio 10 d.

Nr. e3K-3-353-690/2018

Nuoroda

Dėl esminio sutarties pažeidimo

2018 m. spalio 10 d.

Nr. 3K-3-352-219/2018

Nuoroda

Dėl banko civilinės atsakomybės

                2018 m. spalio 12 d.

Nr. e3K-3-60-969/2018

Nuoroda

Dėl jungtinės veiklos

2018 m. spalio 11 d.

Nr. e3K-3-356-695/2018

Nuoroda

Dėl paveldimo turto pasidalijimo

2018 m. spalio 8 d.

Nr. e3K-3-265-313/2018

Nuoroda

Dėl negatorinio ieškinio tenkinimo sąlygų

2018 m. spalio 12 d.

Nr. e3K-3-355-701/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių tarptautinės jurisdikcijos bylose dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo nustatymo klausimus, aiškinimo ir taikymo

2018 m. spalio 11 d.

Nr. e3K-3-357-687/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių pasirengimą nagrinėti bylą teisme, klausimų

2018 m. spalio 11 d.

Nr. 3K-3-350-701/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių taikytiną teisę ir įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. spalio 11 d.

Nr. 3K-3-358-219/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių sprendimo už akių ypatumus

2018 m. spalio 11 d.

Nr. e3K-3-361-611/2018

Nuoroda

Dėl tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinio

2018 m. spalio 12 d.

Nr. e3K-3-360-248/2018

Nuoroda

Dėl sutarčių aiškinimo, papildomo teismo sprendimo priėmimo

2018 m. spalio 12 d.

Nr. e3K-3-340-248/2018

Nuoroda

Dėl negatorinio ieškinio tenkinimo sąlygų

2018 m. spalio 10 d.

Nr. e3K-3-349-421/2018

Nuoroda

Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nagrinėjimo tvarkos ir sąlygų

2018 m. spalio 11 d.

Nr. 3K-3-365-690/2018

Nuoroda

Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento teisinių pasekmių

2018 m. spalio 11 d.

Nr. e3K-3-363-421/2018

Nuoroda


Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 


Užsisakykite naujienlaiškį